O duchovním rozměru vody

Dnešní zamyšlení Václava Cílka se týká na první pohled obyčejného živlu. Nicméně, když si uvědomíme, jaký má voda původ a jak se při současných klimatických změnách mění její hodnota, otevírá se prostor pro až metafyzické úvahy. Stačí být vnímavější vůči vodě v jakémkoliv skupenství, abychom pocítili fascinaci z miliony let dlouhé historie naší planety.

O vodě

Máme pocit, že se něco děje s vodou. Buďto jí je málo, nebo jí je moc. Nevíme, jak to dopadne s lesy, jak to dopadne s úrodou, ale voda zároveň nejen je hrozba, ale pochopitelně i podmínka života a hlavně je krásná. Je to vidět na zimní scenérii. Je to vidět v místech, kde voda zurčí.

Encyklopedie Britannica píše, že voda je nejsložitější ze všech jednoduchých látek a že se chová prakticky vždycky anomálně. Rybník nezamrzá nikdy odspodu, půdní roztoky mohou klidně kapilárními silami stoupat nahoru. Voda nejen umožnila vznik života, ale díky tomu, že na naší planetě je správný poměr kontinentů a oceánů a existuje teplotní setrvačnost, tak tlumí ty největší výkyvy počasí.

On je rozdíl, jestli se na vodu díváme jako na komoditu, kdy kubík stojí tolik a tolik korun, nebo když se na ni díváme jako na výraz veřejného dobra, protože ono to vlastně je, voda je něco skoro metafyzického a duchovního.

Ale pojďme nazpátek k těm fyzickým věcem. Co se děje s vodou v České republice? Především v tom ročním úhrnu té vody padá stále stejně, ale padá jinak. Schází ty jemné zahradnické deště. Půda ztrácí schopnost vodu pohlcovat. To, co nám jednou pomůže a bude to dlouhá cesta, bude to celková úprava krajiny a zemědělských půd na tisících míst, možná na milionech míst, aby se zachytávala přesně ta voda, která v krajině padá na tom daném hektaru, dokonce metru čtverečním.

Když myslím na vodu, tak někdy myslím na Vesmír. Ona totiž voda doopravdy pochází z kosmu. Zpočátku se dostala na Zemi s prvními meteority. Země se protavila, vznikla hydrosféra, pak se pravděpodobně z větší části odpařila a tehdy došlo k něčemu docela zázračnému. Máme pásmo asteroidů a ty asteroidy, které jsou blíž k Slunci, jsou suché. A ty, které jsou dál od Slunce, jsou vlhké. A zdá se, že to byla hlavně gravitační síla Jupitera, která nasměrovala jádra komet, ale i drobné částice, které vysněžily drobné meteority a znovu obnovily hydrosféru na zemi.

Možná celý problém začíná doopravdy tím, že ztrácíme fyzický kontakt s vodou, s jejími skupenstvími, protože se s ní potkáváme většinou jenom někde v koupelně. Myslím, že v problému ve světě, který přichází, bude větší roli hrát něco, čemu já říkám Svatá trojice. A to je voda, potraviny a energie. Ty úplně základní věci.

Co nás čeká v České republice? Já myslím, že život na houpačce. Někdy vody hodně, jindy vody málo, vzhledem ke stavu zemědělských půd. A synchronické sucho v některých krajích. Možná polomy, možná blackouty, ale je důležité si uvědomit, že péčí o vodu a o krajinu znamená, že nedopadneme jako ruina, jako starý mlýn.

Víte, já když si představím, že tuhle vodu na Zem dopravily komety, nebo možná přitažlivá síla Jupitera, že ta voda pak udělala nějaký starý oceán, vázala se do hornin a každých 200 možná 300 milionů let pronikala hluboko, někdy dokonce až k tomu vnějšímu jádru, do místa, kterému se říká hřbitov kontinentů a ze stejné vody, která byla 5x několik set kilometrů hluboko, jsme vznikli i my, tak už nepotřebuji žádné tibetské rituály, žádnou magii vody a už mi stačí ten pohled na sníh a na tekoucí vodu a mám přitom pocit doopravdy něčeho zázračného.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2018
 ZJ ST HD