O radosti a 3. neděli adventní

Prožíváme už mnoho dnů adventní čas. V jeho průběhu jistě chceme připravit nějakou radost pro nastávající vánoční čas. A zvláště dnes, kdy se adventní neděle nazývá radostná, nás napadne, v čem spočívá pravá radost. Snad ještě nikdo nespočítal, kolik peněz se vydává na lidské veselí. Snaha bavit lidi je pro mnohé nemilosrdný byznys. A tak mnozí vydělávají na lidské naivitě neřkuli bídě. Teď nemám na mysli solidní humor. Mám na mysli show business. Je opravdu zábava tím pravým lékem na naši bolavou duši?

Ještě z 1. republiky se traduje tato historka. Jednoho známého pražského psychiatra navštívil zlomený muž. Lékař ho dlouze vyšetřoval a nakonec mu doporučil, aby navštívil cirkus Kludský. „V tom cirkuse vystupuje znamenitý klaun, pane, ten vás určitě z malomyslnosti dostane.“ Na to se muž smutně usmál
a odpověděl: „Pane doktore, ten klaun jsem já.“ Člověk se může smát do popukání, aniž by se radoval. Smích se dá koupit, radost ne. Radost je stav lidského nitra. A stav je třeba navodit, usilovat o něj.

Ind Alf Heffed opustil svá pole na břehu Hindusu a šel hledat drahokamy do světa. Nenašel. V zoufalství nad neúspěšností svého životního pachtění spáchal po letech v Barceloně sebevraždu. Dědic jeho majetku si všiml zvláštních černých kamínků v potoce na Alf Heffedově zahrádce. Tak začaly dějiny slavných diamantových dolů. To jsme my. Hledáme štěstí Bůh ví kde, a ono je na dosah.

Náš život je jako mimoúrovňové křižovatky. Já vím, že je tam třeba spousta vrstev bolesti, ale tam dole je určitě pramen pravé radosti. Stojí za to vyvinout úsilí a ten pramen v sobě najít.

Problém je, že to hledání vyžaduje vytrvalost. Přiznejme si, že nedokážeme čekat. Mladí lidé nedokážou čekat na zralou lásku. Vrhnou se do milostných dobrodružství a končí to mnohdy nechtěným těhotenstvím a otrávenými životy. Netrpělivý řidič nechce čekat v koloně aut. Předjíždí, ohrožuje sebe i jiné. Manželé nečekali, až odezní krize jejich vztahu. Rozvádějí se a přivodí tím sobě i dětem množství komplikací. Rodiče nedovedou čekat na přirozený vývoj a rozvoj dítěte. Chtějí z něho mít génia. Přepínají ho, až je z dítěte neurotik s celoživotním pocitem méněcennosti, nebo chorobný ctižádostivec.

Ve všech větších nákupních centrech nás už hezkých pár dnů či týdnů doslova obtěžuje Rybova Česká mše vánoční a směs různých koled. Takže ve chvíli, kdy byste si je měli vychutnat na Štědrý den, už tyto melodie nemůžete ani slyšet, protože někdo pod vidinou podpory zisku s nimi nechtěl počkat na tu správnou chvíli. Snad existuje jen jeden hlavní hřích, netrpělivost. „Kvůli netrpělivosti jsme byli vyhnáni z ráje, kvůli netrpělivosti se nemůžeme vrátit,“ napsal Franz Kafka.

Láska je trpělivá. Slyšíme biblické velepísně lásky apoštola Pavla. A protože podstatou všech vztahů je láska a netrpělivost se s ní nesrovnává, je to tedy právě netrpělivost, která zabíjí lásku a tedy i vztahy. Netrpělivý člověk chce, aby se život řídil jen podle jeho měřítek. Chce určovat rytmus nejen svého života, ale i životů jiných. A to je kořen zla.

Slovo trpělivost má slovní základ trpět. To by znamenalo něco pasivního. Ale známe i tvar s předponou s, strpět. V tom už je aktivita, tolerance, snášenlivost, práce na sobě. Trpělivost není slabost. Jen silný člověk si může dovolit čekat, dát šanci. Trpělivost je ctnost zralého zkušeného člověka, který má radost, že to dokáže. Přeji vám tuto radost nejen v adventním čase.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2017
 P ZJ ST HD