Svět andělů

Když denně žijete v barokním prostředí plném baculatých andílků, často se musíte ptát, jak je to s těmi nebeskými bytostmi? Mají opravdu křídla a nebo je jen tak ztvárňujeme a ve skutečnosti je to s nimi jinak?

Je to složité v našem životě, jak vyjádřit to, na co si nemůžeme sáhnout, co nemůžeme zvážit, či změřit. Jak třeba vyjádřit to, že mám někoho rád? Básník se ve svých verších bude vznášet nad zemí, mladík namaluje srdce, hudebník zkomponuje něžnou melodii. Víme, že to podstatu lásky vyjádří jen částečně, jen to naznačí. O to hůře se skutečnosti vyjadřují v duchovní sféře.

V bibli na mnoha místech čteme o Božích poslech. Řecky se posel řekne angelos. Od toho je to naše české anděl. Jsou to tedy bytosti, které přinášejí člověku zprávu, poselství, zvěst. Mohli bychom o těchto Božích poslech říci ještě mnohé jiné. Třeba, že mají svou existencí oslavovat Boha. To znamená svou bytostí říkat jak je u Boha dobře. Co děláme, když je nám dobře? Já osobně si zpívám, nebo si pouštím krásnou hudbu. Proto také v bohoslužebném textu nebo v legendách se často mluví o andělském zpěvu. Tedy vyjadřují svou existenci, radost z toho, že jsou blízko Bohu.

Má-li anděl Boží posel přinést člověku zvěst, musí ho člověk vnímat, vidět. Proto andělům malujeme tělo. Anděl, posel, vnímá Boží svět, Boží skutečnosti. Má s tímto světem svoji zkušenost a tuto zkušenost předává člověku. Pro nás lidi je obrazně centrem poznání mozek. Proto andělům ve svých uměleckých ztvárněních malujeme hlavu. Anděl, posel, oznamuje také člověku Boží přání, kterému v bibli říkáme Boží vůle. Andělům činí radost plnit tuto Boží vůli, jeho přání. Plní je bez váhání. Jak jinak vyjádřit rychlost a připravenost v plnění Boží vůle u andělů než křídly.

Boží svět přesahuje naše smysly a způsoby chápání. Aby se nám tento svět skrze anděly, posly, stal bližším, musíme si jej nutně ztvárňovat způsobem, který je nám blízký ze světa nás lidí. Často o tom neviditelném andělském světě přemýšlím. Jakou zvěst mi denně přináší?

Jednomu chlapci se zdálo, že se ocitl ve velkém obchodě. Za pultem toho obchodu stál anděl. „Co tu prodávate?“ zeptal se kluk. „Všechno, co si přeješ,“ odpověděl krátce anděl. Chlapec začal vypočítávat svá přání. „Přál bych si, aby skončily všechny války ve světě, aby všude byla snášenlivost, spravedlnost, abychom byli velkodušní a spravedliví k cizincům, aby bylo v rodinách více lásky, aby měli všichni práci, abychom k sobě měli všichni blíž, abychom v církvi měli k sobě blíž a abychom…“Anděl ho přerušil. „Je mi líto, chlapče, tys mě špatně pochopil. My neprodáváme plody, my prodáváme jen semena.

Semínko, to je zázrak. I velký strom vyroste jen z malinkého semínka. Moje duše je zahrada, do které jsou zasety velké hodnoty. Abychom je nechali vyrůst, musíme denně pro to něco udělat. Proto musíme denně naslouchat tomu, co mi anděl, posel, přináší k poznání a pochopení těchto hodnot.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2016
 ZJ ST HD