Jeremy Sisto ve filmovém zpracování života Ježíše Krista (1999). Dále hrají: A. Mueller-Stahl, J. Bissetová, G. Oldman, D. Messingová, D. O’Hara, G. W. Bailey a další. Režie Roger Young

Pořad bylo možné přehrát do 26. 4. 2019
Video není k dispozici

Filmové vyprávění o Ježíši Nazaretském začíná v Judei v době, kdy podléhala římskému imperiu a její správu zajišťoval římský místodržitel Pilát Pontský. Země byla sužována daněmi a nesvobodou. Po smrti otce se Ježíš cítí osamělý. Jeho matka Marie mu vypráví o zvěstování a o tom, jaké úkoly Ježíšovi určil Bůh. Ježíš vyhledá Jana Křtitele a dá se pokřtít. Pak v poušti medituje a posílen se vrátí, aby splnil vše, co má. Ďábel mu sice staví do cesty četná pokušení, ale Ježíš je ve své víře pevný. Shromáždí kolem sebe učedníky. Aby jim i všem ostatním dokázal, že on je Bohem vybraný mesiáš, učiní zázrak a nechá na oslavě svatby proměnit vodu ve víno. Rozptýlí tak pochybnosti skeptika Tomáše, ale i Šimona a bývalého výběrčího daní Matouše. Mnohým je jeho učení zprvu nepochopitelné, protože Ježíš staví lásku k bližnímu vysoko nad dodržování zákonů a to je dosud neslýchané. Zároveň s Ježíšovou popularitou roste ovšem proti němu i zášť.

Dvoudílný film náleží do volného cyklu Biblické příběhy, který vznikal jako nákladná mezinárodní koprodukce s hvězdným obsazením. Ježíše ztělesnil Jeremy Sisto, jeho matku Jacqueline Bissetová, Josefa Armin Mueller-Stahl a Piláta démonický Gary Oldman.

Originální názevJesus
Stopáž88 minut
Rok výroby 1999
 )D( ST HD
ŽánrFilm