Rozhovor

Dominik Duka

Kdo podle Vás patří k elitě národa? Jaké charakteristiky by taková osobnost měla mít?

Slovo „elita“ je z latinského eligere – vybrat, vyvolit, což souvisí s legere – číst, a číst znamená vlastně také vybírat. Kdybych chtěl tomu slovu ponechat jeho pozitivní význam, řekl bych, že k elitě patří ten, kdo dokáže číst, a tedy i rozumět tomu, co se děje v naší společnosti. Není to tedy žádná celebrita, ale např. učitel na gymnáziu, který dokáže svým studentům ozřejmit, jak rozumět světu kolem nás. Zcela tradičně potom byl termín „elita“ spojová s životní moudrostí a charakterem.

Můžete jmenovat někoho konkrétního, koho si vážíte a nebál byste se jej/ji označit za elitu?

Z těch žijících mohu jmenovat například Jiřího Stránského, prof. Jana Sokola, mého oblíbeného Jiřího Grygara, Františka Halase, paní doktorku Marii Svatošovou, ale třeba i Bělu Gran Jensen, která pomáhá dětem ze zemí postižených válkou, či Kamilu Bendovou a mohl bych samozřejmě jmenovat mnoho dalších.

Sledoval jste dřívější série cyklu GEN? Jak tento projekt vnímáte?

Viděl jsem velkou část dílů oné první řady. Mnohdy to pro mě byla zajímavá příležitost blíže poznat, či vůbec objevit zajímavé a významné osobnosti.


Přejít na obsah dílu