Rozhovor

Jiří (George) Brady

Kdo je podle Vás elita národa? Jaké charakteristiky by osobnost patřící k elitě měla mít?

Elita národa je osobnost, která vyniká nejen ve svém oboru, ale má také všeobecný přehled. Její vystupování je vždy etické a morální, i za složitých životních situací. Tento životní postoj je přínosem a inspirací pro ostatní, takže pomáhá vytvořit společnost, která je schopna dosáhnout svých demokratických cílů a zároveň zachovat respekt, porozumění a práva pro všechny občany.

Můžete jmenovat někoho konkrétního, koho si vážíte a nebál byste se jej/ji označit za elitu a proč?

Český národ má mnoho osobností, které jsou elitou národa, ať už mluvíme o minulosti, nebo současnosti, a ve všech oblastech lidského činění. Myslím, že by nebylo správné vybrat jen jedno jméno.

Váš medailonek natočila Olga Sommerová. Prozradila Vám, proč si Vás vybrala?

Paní Sommerová mně neřekla, proč si mne vybrala, ale domnívám se, že ji zaujal fakt, že dva stařípáni, kteří nežijí v České republice, mobilizovali český národ. Ten druhý starý pán je Jeho Svatost dalajláma.


Přejít na obsah dílu