Připravili K. Čáslavský a P. Vantuch

Velmi často vám v těchto pořadech ukazujeme „šoty“ z filmových týdeníků, z první republiky i z let tzv. protektorátu. Jinak tomu nebude ani dnes…

Na sklonku první republiky bylo v našich kinech k vidění celkem šest různých týdeníků (také se říkalo žurnálů), ze kterých až do konce války přežil vedle slovenského Nástupu německý Zvukový týdeník Ufy s původními českými příspěvky a česká Aktualita, kterou vyráběl producent Karel Pečený. První číslo tohoto týdeníku se objevilo na plátnech biografů 30. července 1937, poslední 4. května 1945. Mezi těmito dvěma daty bylo natočeno a uveřejněno celkem 738 týdeníků, tedy asi 135 hodin promítacího času.

Skladba jednotlivých vydání byla prakticky neměnná – na začátku nějaká oficialita, na konci sport. A mezi tím šoty z různých oblastí života. Během okupace byl ten „život“ značně omezen a filmaři zařazovali do týdeníků témata, ze kterých se často nedalo poznat, v jaké době se odehrávají.

V dnešním pořadu se objeví výběr šotů ze všech devíti ročníků Aktuality, z každého roku jeden:

1937
Činnost státního úřadu statistického

1938
Pocta selským rodům

V Lišné u Zbiroha byli zasazeny na statky rodů Opatrných a Mudrů pamětní desky. Desky hlásají věrnost, kterou po 300 let zachovaly oba rody půdě, obci a vlasti.

1939
Cvičení pražských hasičů na téma „Kdyby hořela Staroměstská radnice“ Hasiči předvedli nový automatický výsuvný žebřík, který dosáhl do výšky 45 metrů.

1940
Soutěž mladých kadeřníků v Brně
Absolventi kadeřnického kursu, vedeni svým odborným učitelem Karlem Mazánkem, dokázali v sále Stadionu, kolik dovednosti vyžaduje jejich řemeslo. Hbité ruce mladých mužů a žen vytvořily sedmdesát účesů všech století, od roku 2000 před Kristem až do roku 1941. Na pódiu byla instalována kadeřnická dílna a doslova před zraky diváků vyrůstaly zajímavé, často podivné účesy historické i dnešní.

1941
Škola vzorných sekretářek
Nejprve se dívky poučí o organizaci podniku. Velký důraz se klade na znalost těsnopisu. Pořádek v dopisech je předpokladem rychlé práce tajemnice. Důležité je chování při telefonování. Řádná tajemnice reprezentuje podnik příjemným hlasem a slušným a věcným jednáním.

1942
Reportáž z čistírny oděvů

1943
Příprava mladých žen pro práci v pohostinství

Výcvikové kurzy pro ženy, včleněné do kaváren a hostinských živností v rámci pracovního nasazení. Nauková část kurzu je vyvážena praktickými cvičeními. Dívky se učí stolničit, obsluhovat hosty, správně se chovat a sestavovat jídelní lístky.

1944
Provoz v telefonní ústředně
A příprava nového telefonního seznamu pro rok 1944.

1945
Činnost Technické nouzové pomoci
Muži z této organizace, jejíž zřízení si vynutila pokračující válka, odstraňují trosky a strhávají domy, zničené po náletu na Prahu v únoru 1945.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2011
 P ST 4:3
ŽánrDokument