6. týden

Český jazyk

UčíTelka 20. 4. (znakový jazyk)

UčíTelka 20. 4. (znakový jazyk)

Matematika

UčíTelka 21. 4. (znakový jazyk)

UčíTelka 21. 4. (znakový jazyk)

Člověk a jeho svět

UčíTelka 22. 4. (znakový jazyk)

UčíTelka 22. 4. (znakový jazyk)

Český jazyk

UčíTelka 23.4. (znakový jazyk)

UčíTelka 23.4. (znakový jazyk)

Matematika

UčíTelka 24.4. (znakový jazyk)

UčíTelka 24.4. (znakový jazyk)