Tvůrci filmu

Animace: Jan Smrčka, Alfons Mensdorf-Pouilly
Producent: Tomáš Eiselt – Patmat Film s.r.o., koproducent: Česká televize – kreativní producentka Barbara Johnsonová