Pravidla národního kola soutěže Eurovision Song Contest, ročníku 2020

Vítěz českého národního kola soutěže Eurovision Song CZ ročníku 2020 (dále jen „ESCZ“), tedy ten, který získá v součtu nejvyšší počet bodů od mezinárodní poroty, českých diváků a mezinárodních fanoušků, je oprávněn a povinen reprezentovat Českou republiku v Rotterdamu v mezinárodním kole soutěže Eurovision Song Contest, ročníku 2020 (dále jen „ESC“) před více jak čtvrt miliardou diváků z celého světa.

Pravidla ESCZ:

 • do 13. ledna 2020 není finalistům ESCZ povoleno jakkoliv potvrzovat či naznačovat svoji účast v ESCZ
 • 20. ledna 2020 budou zveřejněny skladby v oficiální Eurovision.tv aplikaci (dále jen „aplikace“) a u případných partnerů ESCZ
 • diváci a porotci dostanou možnost hlasovat pro jednotlivé soutěžící od 20. ledna 2020 do 2. února 2020
 • od 20. ledna 2020 je finalista ESCZ oprávněn volně nakládat se svou skladbou dle vlastní vůle bez jakéhokoliv omezení; tím není dotčena povinnost soutěžícího strpět zachování (veřejné zpřístupnění) písně prostřednictvím aplikace a případných dalších platforem, které určí ČT
 • V termínu 3. února 2020 bude oznámeno pořadí finalistů a vítěz národního kola ESCZ
 • Vítěz ESCZ je povinen se se svojí vítěznou skladbou zúčastnit soutěže ESC v Rotterdamu v květnu 2020

Hlasy mezinárodní poroty v případě 7 soutěžících:

 • 1. místo – 12 bodů
 • 2. místo – 10 bodů
 • 3. místo – 8 bodů
 • 4. místo – 6 bodů
 • 5. místo – 4 body
 • 6. místo – 3 body
 • 7. místo – 2 body

Hlasy diváků v případě 7 soutěžících:

 • 1. místo – 12 bodů
 • 2. místo – 10 bodů
 • 3. místo – 8 bodů
 • 4. místo – 6 bodů
 • 5. místo – 4 body
 • 6. místo – 3 body
 • 7. místo – 2 body

Ke zveřejnění výsledků hlasování mezinárodních porotců dojde dne 3. února 2020 v průběhu vyhlášení výsledků ESCZ. Hlasy všech porotců se sčítají a o konečném pořadí rozhodne největší součet získaných bodů v součtu od porot a diváků, přičemž při bodové shodě rozhodují hlasy z České republiky.

Budou sčítány také hlasy všech mezinárodních fanoušků, které budou počítány jako hlasy dalšího mezinárodního porotce!

Hlasovat lze pouze prostřednictvím zdarma šířené, oficiální Eurovision aplikace. Hlasování je zcela zdarma. Jako divácké hlasy se započítávají pouze hlasy odeslané z území ČR. Mezinárodní hlasy se započítávají v součtu jako jeden dodatečný porotcovský hlas.

Finální pořadí:

Součet pořadí od mezinárodních porotců a pořadí podle hlasů od diváků (např. 1. místo u diváků a 1. místo u poroty dá součet 24 bodů). V případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet diváckých hlasů. Píseň s největším počtem bodů postupuje na Eurovision Song Contest 2020 do Rotterdamu.

Písně zařazené do národního kola Eurovize splnily pravidla pro přihlášení skladby.