Online přenos


Úterý 14. 3. 1939

06:00

Maďarská armáda zahájila útok na území Podkarpatské Rusi, kde se střetla s jednotkami česko-slovenské armády a příslušníky SOS - Stráže obrany státu.

» Podrobnosti o útoku maďarské armády


Úterý 14. 3. 1939

13:00

Slovenský zemský sněm se na tajné schůzi rozhodl vyhlásit samostatnost slovenského státu.

Předsednictvo sněmu jako „jediný ústavní a zákonný representant samostatného slovenského státu“ jmenovalo hlavou státu římskokatolického kněze a politika Jozefa Tisa, který se zároveň stal předsedou nové slovenské vlády.

Veřejnosti tuto skutečnost oznámil ve 13:25 bratislavský rozhlas.


Úterý 14. 3. 1939

16:00

Prezident Emil Hácha a ministr zahraničních věcí František Chvalkovský odcestovali z Masarykova nádraží zvláštním vlakem do Berlína.

Prezidenta doprovázela jeho dcera, legační rada v ministerstvu zahraničních věcí Morávek a legační tajemník prezidentské kanceláře Kliment.


Úterý 14. 3. 1939

17:30

Jednotky VIII. armádního sboru německé armády vpochodovaly do kraje Moravská Ostrava.


Úterý 14. 3. 1939

18:40

Příslušníci 1. oddílu tělesné standardy „Adolf Hitler“ obsadili Moravskou Ostravu. Bezpečnostní policie (SD) začala okamžitě zatýkat podle připravených seznamů Říši nepřátelské a nebezpečné osoby.

Podle poválečného výpovědi maršála Keitela byly Moravská Ostrava a zejména průmyslová oblast Vítkovic preventivně obsazeny proto, že Němci chtěli předejít eventuálnímu polskému vpádu.


Úterý 14. 3. 1939

22:40

Prezident Hácha a jeho doprovod přijeli na Anhaltské nádraží do Berlína.

Z rozkazu Adolfa Hitlera přivítali Emila Háchu na nádraží šéf prezidia říšského kancléřství Otto Meissner, státní tajemník ministerstva zahraničních věcí Ernst von Weizsäcker, šéf diplomatického protokolu Alexander von Dörnberg a berlínský vojenský velitel generálporučík Ernst Seifert. Přítomen byl i velvyslanec Vojtěch Mastný a slovenský legační rada Ladislav Szathmáry.

Příjezd prezidenta Háchy do Berlína (z dokumentu Zrádce nebo oběť?, 2007)

Příjezd prezidenta Háchy do Berlína (z dokumentu Zrádce nebo oběť?, 2007)


Úterý 14. 3. 1939

23:30

Německý ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop přijal k delší rozmluvě ministra zahraničí Františka Chvalkovského. Poté navštívil prezidenta Emila Háchu ubytovaného v hotelu Adlon.


Středa 15. 3. 1939

01:10

Prezident Emil Hácha a ministr zahraničních věcí František Chvalkovský dorazili do nové budovy říšského kancléřství v centru Berlína.

Budova kancléřství byla ohromná, měla zastrašit.


Středa 15. 3. 1939

01:15

Hitler přijal české politiky ve své pracovně.

Jednání byli přítomni i ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop, pruský ministerský předseda a polní maršál Herman Göring, maršál Wilhelm Keitel, šéf prezidiální kanceláře říšského kancléřství Otto Meissner, tiskový předák nacistické strany Otto Dietrich, státní sekretář Ernst von Weizsäcker, legační rada ministerstva zahraniční Walter Hewel a tlumočník Paul-Otto Schmidt.

Hitler si vyslechl expozé prezidenta Háchy a pronesl rozsáhlý monolog, v němž obvinil Česko-Slovensko z protiněmeckých akcí a také z toho, že i po Mnichovu nenastala nějaká změna. Mimo jiné řekl: „Es ist mein fester Entschluss die Tschechei zu besetzen.“ (Jsem pevně rozhodnut obsadit Čechy a Moravu.) Dodal, že není čas na vyjednávání, nýbrž že pánové musí prostě vzít na vědomí německé rozhodnutí, které je neodvolatelné; že Praha bude v devět hodin obsazena, že Čechy a Morava budou připojeny k německé říši.

Středa 15. 3. 1939

02:00

Hácha s Chvalkovským byli uvedeni do kanceláře v nové budově říšského kancléřství a byl jim k podpisu předložen text nadepsaný: „Prohlášení vlád Německa a Česko-Slovenska z 15. března 1939.“

Čeští politici protestovali proti takovému násilí. Göring a Ribbentrop vyhrožovali, že bude Praha letecky bombardována, setrvají-li čeští zástupci na svém odporu.

Hácha prohlásil, že takové ponižující postavení nebylo dosud vnuceno žádnému národu bílého plemene. Göring prohlásil, že stovky bombardérů čekají jen na jeho rozkaz. Nebude-li dokument podepsán do šesti hodin ráno, bude rozkaz vydán.

Vzpomínka dcery prezidenta Háchy (z dokumentu Prezident, který se nerad fotografoval, 1993)

Vzpomínka dcery prezidenta Háchy (z dokumentu Prezident, který se nerad fotografoval, 1993)

Středa 15. 3. 1939

02:05

Zástupcům Česko-Slovenské republiky byla poté, co prohlásili, že „nemohou činiti tak veliké rozhodnutí bez dorozumění s vládou“, dána k dispozici přímá linka s Prahou.

První hovořil ministr František Chvalkovský s ministerským předsedou Rudolfem Beranem, kterému řekl, že Čechy a Morava budou obsazeny v šest hodin ráno německým vojskem a je potřeba učinit řadu opatření, aby tomuto nebyl kladen sebemenší odpor.


Středa 15. 3. 1939

02:10

S premiérem Beranem hovořil také prezident Hácha. Žádal o svolání vlády a zdůrazňoval požadavek, aby armáda nekladla okupaci odpor.

Hácha poté telefonoval s generálem Janem Syrovým, ministrem národní obrany.


Středa 15. 3. 1939

02:30

Emil Hácha se zhroutil. Byl povolán Hitlerův lékař, doktor Theodor Morell, aby prezidentovi poskytl pomoc.


Středa 15. 3. 1939

02:40

Z hlavního štábu německé ozbrojené moci byl odeslán telegram velitelům všech čtyř armádních sborů k uvedení do bojové pohotovosti.


Středa 15. 3. 1939

03:15

V Praze začala schůze vlády, na níž premiér Rudolf Beran informoval o tom, co se dozvěděl z Berlína.

Jednání byli přítomni, společně s premiérem, ministr financí Josef Kalfus, ministr školství Vlastimil Šádek, ministr dopravy generál Alois Eliáš, ministr veřejných prací Dominik Čipera, ministr sociální správy Vladislav Klumpar, ministři bez portfeje Jiří Havelka a Ivan Krno.

Ministři národní obrany a vnitra generál Jan Syrový a Otakar Fischer přišli na jednání později.


Středa 15. 3. 1939

03:35

Ministr obrany Jan Syrový nadiktoval generálu Miroslavu Miklíkovi kapitulační rozkaz, který byl dálnopisem odeslán všem sborům.

» Kapitulační rozkaz


Středa 15. 3. 1939

03:55

Po rozmluvě s představiteli vlády se prezident Emil Hácha, udolán a zlomen, odhodlal podepsat předložené prohlášení.

Středa 15. 3. 1939

04:05

Předseda vlády Rudolf Beran obdržel telefonicky text prohlášení, které podepsali v Berlíně Adolf Hitler a prezident Emil Hácha.


Středa 15. 3. 1939

04:10

Česko-slovenský rozhlas oznámil v neobvyklou hodinu dvě důležité zprávy:

1) výzvu k armádě, aby kapitulovala
2) výzvu zaměstnancům drah a pošt, aby nastoupili do práce jako v jiných dnech.

» Zprávy odvysílané rozhlasem


Středa 15. 3. 1939

04:20

Prezident Hácha opustil budovu říšského kancléřství. Hitler projevil nezvyklou radost.

Poté, co Hácha odešel, vstoupil Hitler do místnosti, kde pracovaly sekretářky, a volal: „Děvčata, teď mne musí každá z vás políbit! Hácha podepsal! To je skvělý den mého života. Vstoupím do historie jako největší z Němců!“

V pamětech dr. Hanse-Bernda Gisevia „Až k hořkému konci“ stojí, že Hitler dokonce učinil „vtip“: „V budoucnosti budu všechny vzpurné státníky háchaizovat!“


Středa 15. 3. 1939

05:00

V říšskoněmeckém rozhlase byl přečten Hitlerův rozkaz německé armádě.

» Rozkaz Adolfa Hitlera


Středa 15. 3. 1939

06:00

Říšský ministr propagandy Joseph Goebbels přečetl v rozhlasu Hitlerovu proklamaci k německému národu o obsazení Česko-Slovenska.

» Hitlerova proklamace k německému národu o obsazení Česko-Slovenska


Středa 15. 3. 1939

06:00

Německé vojsko v počtu 350 000 vojáků začalo obsazovat území republiky.

Vpád německých jednotek (z dokumentu Prezident, který se nerad fotografoval, 1993)

Vpád německých jednotek (z dokumentu Prezident, který se nerad fotografoval, 1993)


Středa 15. 3. 1939

06:00

Brněnský rozhlasový vysílač se ohlásil jako Volksdeutscher Sender Brünn.


Středa 15. 3. 1939

06:50

Německé vojsko obsadilo Plzeň.


Středa 15. 3. 1939

07:00

V centru Brna bylo již mnoho domů ověnčeno prapory s hákovým křížem. Na ulicích se sešly davy lidí, kteří chtěli uvítat německou armádu. Zastupovaly školy a spolky. Na nákladních autech sem byli svezeni občané z periferií města.

Obsazení Brna (z pořadu Hledání ztraceného času – 15. březen, 2000)

Obsazení Brna (z pořadu Hledání ztraceného času – 15. březen, 2000)


Středa 15. 3. 1939

07:45

Němečtí vojáci obsadili mělnickou vysílačku Praha II.

Nové vysílání začalo německým hlášením: „Hier ist Deutscher Volksender Prag II.“ Hlasatel oznámil, že německá vojska vstoupí v nejbližších chvílích do Prahy a vyzval německé obyvatelstvo, aby vyvěsilo říšské vlajky a přišlo vojsko uvítat.


Středa 15. 3. 1939

08:00

V Praze sněžilo, byla zima a vál studený vítr.

U Německého domu na Příkopech v Praze se sešli němečtí studenti. Další pražští Němci se vydali na okraje Prahy vítat jednotky wehrmachtu.

Záběry z Prahy (z pořadu Hledání ztraceného času – 15. březen, 2000)

Záběry z Prahy (z pořadu Hledání ztraceného času – 15. březen, 2000)


Středa 15. 3. 1939

08:00

Před bankami se tvořily fronty. Bylo vyhlášeno omezení výplat vkladů. Z vkladních knížek bylo možno vybrat pětistovku za týden. Z běžného účtu nejvíce 5 procent z celkového množství na něm deponovaných peněz.


Středa 15. 3. 1939

08:45

Motorizované jednotky vjely do centra Olomouce, kde byly bouřlivě zdraveny německými obyvateli města.


Středa 15. 3. 1939

08:50

Na okraj Prahy přijely první motorizované vojenské jednotky. Od Invalidovny před Poříčí jela vojenská auta na Příkopy a odtud po Národní třídě dál. Německé ženy stojící na ulicích jim házely fialky a sněženky.


Středa 15. 3. 1939

09:00

Brněnský nacista JUDr. Karl Schwabe, který se skupinou ordnerů obsadil brněnské policejní ředitelství a stal se samozvaným policejním ředitelem, vydal rozkaz, aby všichni Židé, kteří by se pokusili opustit Brno, byli zadrženi a předvedeni na policejní ředitelství.


Středa 15. 3. 1939

09:15

První kolona obrněných vozů pod velením generála Heppnera dorazila na Pražský hrad.

Obsazení Pražského hradu (z pořadu Hledání ztraceného času – 15. březen, 2000)

Obsazení Pražského hradu (z pořadu Hledání ztraceného času – 15. březen, 2000)


Středa 15. 3. 1939

09:30

Na Wilsonovo nádraží přijelo několik vlaků přivážejících dělostřelectvo, pancéřové vozy a materiál německé armády.


Středa 15. 3. 1939

10:00

V Praze vznikl z iniciativy českých extremistů Český národní výbor (ČNV), na jehož založení se podíleli příslušníci hnutí Vlajka, vedení Janem Rysem-Rozsévačem, stoupenci Národní obce fašistické v čele s Radolem Gajdou a členové Akce národní obrody v čele s Ferdinandem Macalíkem.

Gajda prohlásil, že přebírá moc ve státě. ČNV vydal také první prohlášení.

» Prohlášení ČNV


Středa 15. 3. 1939

10:30

Ministr národní obrany nově vzniklého Slovenského státu generál Ferdinand Čatloš vydal rozkaz k mobilizaci nejmladších pěti ročníků ve východní části země. Důvodem byl postup maďarského vojska přes slovenské území při obsazování Podkarpatské Rusi.


Středa 15. 3. 1939

10:42

První němečtí vojáci se objevili u sochy sv. Václava.


Středa 15. 3. 1939

11:00

Do centra Brna vjely první německé tanky.


Středa 15. 3. 1939

11:00

Z Berlína vyjel zvláštní vlak s Emilem Háchou. Vzhledem k závějím a neustálým zastávkám a odbočkám prezident cestoval do Prahy déle než osm hodin.


Středa 15. 3. 1939

11:30

Gestapo zahájilo v Praze i na dalších místech akci s krycím názvem Gitter (Mříže).

Podle připravených seznamů byli zatýkáni v první fázi němečtí emigranti, kteří uprchli před fašisty do Čech, levicoví aktivisté, známí novináři a Židé.

» Akce Gitter


Středa 15. 3. 1939

11:50

Němci obsadili celou Prahu, na ulicích se sešlo množství lidí, část z nich zpívala národní hymnu.


Středa 15. 3. 1939

12:00

K překvapení slovenské vlády začala německá vojska obsazovat západní část Slovenska.


Středa 15. 3. 1939

12:30

Na Vítězném náměstí se objevil oddíl říšské obrany, složený z obrněných aut, protitankových a pěchotních děl a motocyklů s kulomety. Po spojení s praporem pěšího pluku obsadil budovu ministerstva národní obrany.


Středa 15. 3. 1939

13:00

Ministr zahraničních věcí Velké Británii lord Halifax při projevu v horní sněmovně parlamentu vysvětlil, že britská vláda se nadále necítí být vázána prohlášením ze 4. října 1938 o zárukách hranic Česko-Slovenska.

Došlo také k okamžitému zastaveno čerpání finanční pomoci Česko-Slovensku, které z vyhrazené částky 10 milionů liber odčerpalo 3 a půl milionu.

Halifax též informoval, že odložil plánovanou cestu do Berlína.

Co tomu všemu říkal svět? (z dokumentu Prezident, který se nerad fotografoval, 1993)

Co tomu všemu říkal svět? (z dokumentu Prezident, který se nerad fotografoval, 1993)

Středa 15. 3. 1939

14:00

Průvod asi pětistovky Čechů na Václavském náměstí rozehnala policie.


Středa 15. 3. 1939

14:00

Generál Eccard von Gablenz se dostavil na pražskou Staroměstskou radnici, aby informoval předsedu správní komise hlavního města Otakara Klapku a jeho zástupce Josefa Pfitznera o skutečnosti, že byl jmenován vojenským velitelem Prahy.


Středa 15. 3. 1939

14:30

Dav Pražanů shromážděných na Národní třídě před kinem Adria rozehnala policie a skupina SSmanů. Jeden z nich začal střílet do vzduchu.


Středa 15. 3. 1939

14:50

Velitel německé okupační armády v Brně generál Evžen Beyer přijal v místnostech zemského úřadu zástupce státních a samosprávných úřadů brněnských, rektory všech vysokých škol i jiné oficiální osobnosti.


Středa 15. 3. 1939

15:00

Říšský kancléř Adolf Hitler dorazil zvláštním vlakem za prudkého sněžení do České Lípy, ležící na území německé Říše.

Doprovázali ho náčelník vrchního velení branné moci maršál Wilhelm Keitel, ministr zahraničních věcí Joachim von Ribbentrop, říšský vůdce oddílů SS Heinrich Himmler a říšský tiskový šéf Otto Dietrich.


Středa 15. 3. 1939

15:30

V Praze a později i v dalších městech se objevila vyhláška se sdělením, že nejvyšším vojenským velitelem obsazených českých zemí je generál Johannes Blaskowitz.

Vyhláška byla zjevně schválně napsána v urážlivě zkomolené češtině.

» Text vyhlášky


Středa 15. 3. 1939

16:00

V Brně byl vyhlášen zákaz zdržovat se na ulicích od deváté hodiny večerní do šesté hodiny ranní.


Středa 15. 3. 1939

16:45

Za Českou Lípou překročila Hitlerova automobilová kolona zemskou hranici Čech. K Hitlerovu doprovodu se přidali vrchní ubytovatel v generálním štábu generálporučík Carl-Heinrich von Stülpnagel, šéf říšské kanceláře, říšský ministr Hans Lammers a státní tajemník Wilhelm Stuckart.


Středa 15. 3. 1939

18:00

Všechna večerní shromáždění, včetně představení divadel i kin, jakožto i koncerty a podobně se odvolaly.


Středa 15. 3. 1939

19:00

Odpoledne vydaný zákaz výskytu na brněnských ulicích po deváté hodině večerní byl zrušen.


Středa 15. 3. 1939

19:15

Adolf Hitler dorazil na Pražský hrad.

Hitlerův příjezd (z dokumentu Prezident, který se nerad fotografoval, 1993)

Hitlerův příjezd (z dokumentu Prezident, který se nerad fotografoval, 1993)


Středa 15. 3. 1939

19:35

Zvláštní vlak prezidenta Háchy dojel na pražské Wilsonovo nádraží.


Středa 15. 3. 1939

20:15

Na Pražském hradě, v bývalé velké knihovně, zahájil prezident Hácha schůzi vlády, aniž by byl informován o přítomnosti Adolfa Hitlera v pravém křídle Hradu.


Středa 15. 3. 1939

21:30

Adolf Hitler zahájil na Pražském hradě, bez přítomnosti prezidenta Háchy a Beranovy vlády, jednání o budoucnosti Čech a Moravy.

» Jednání o budoucnosti Čech a Moravy


Čtvrtek 16. 3. 1939

04:00

Po celonočním jednání bylo rozhodnuto o vzniku Protektorátu Čechy a Morava. Za precedenční vzor byla vzata smlouva uzavřená v roce 1881 mezi Francií a tuniským bejem.

Německá okupace trvala šest let, jeden měsíc a devatenáct dní. Zahynulo pří ní v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku asi 343 až 360 tisíc občanů, z toho přibližně 265 až 270 tisíc Židů.

Projev protektorátního prezidenta Emila Háchy (z dokumentu Zrádce nebo oběť?, 2007)

Projev protektorátního prezidenta Emila Háchy (z dokumentu Zrádce nebo oběť?, 2007)