Přímý přenos z Břevnovského kláštera je věnován Sdružení občanů Exodus z Plzně. Účinkují: E. Janečková, J. Potměšil, J. Václavek, D. Pecková, J. Krček, Musica Bohemica, H. Zagorová, Smetanovo trio, Czech Brass, Gentlemen Singers, J. Čmejla a N. Lubbadová. Režie A. Rezek

První Adventní koncert České televize vysílaný přímým přenosem z Tereziánského sálu Břevnovského kláštera je věnován Sdružení občanů Exodus z Plzně, které vzniklo v roce 1992. Provozují čtyři sociální služby pro děti i dospělé s tělesným, zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením - denní, odlehčovací, sociální rehabilitaci a sociálně terapeutickou dílnu a dvě chráněné dílny - keramiku a digitalizaci. Klienti jsou sváženi vozidlem s plošinou, které už je 17 let staré, ještě o rok starší je jediný výtah v budově. Z důvodu zachování provozu sociálních služeb, které jen v roce 2018 využilo 196 lidí, je potřeba koupit nové auto a zrenovovat výtah.

Vizitka: Sdružení občanů Exodus, z. s.

Vizitka: Sdružení občanů Exodus, z. s.

Stopáž55 minut
Rok výroby 2019
 L HD