Kdo je ombudsman?

Už od roku 2001 pomáhá ombudsman komukoli, kdo se setká s nezákonným nebo nesprávným jednáním úřadů, s nečinností, nevstřícností nebo pomalostí úřadů. Kdokoli se může na ombudsmana obrátit se stížností např. na stavební úřad, finanční úřad, orgány sociálního zabezpečení, úřad práce, katastrální úřad, Českou obchodní inspekci, ministerstva a další. Ombudsman má při prověření stížnosti řadu oprávnění, může nahlížet do úředních a soudních spisů, žádat úřady o vysvětlení a může také bez ohlášení provádět místní šetření. Ročně se zabývá více než 8 000 stížnostmi a když zjistí pochybení, snaží se úřad přimět k nápravě. Téměř vždy se mu podaří jí dosáhnout. Pokud zjistí, že se stejný problém týká více lidí, může ombudsman doporučit Poslanecké sněmovně, aby změnila zákon. Stížností ombudsmanovi tak lidé mnohdy nepomáhají jen sobě, ale i dalším lidem ve stejné situaci.

Kromě stížností na úřady se ombudsman zabývá také ochranou před diskriminací. Kdokoli se cítí být diskriminován, může se na ombudsmana obrátit. Ombudsman vyhodnotí, jestli se opravdu může jednat o diskriminaci, a pokud ano, poradí oběti, jak má postupovat, a může jí i zprostředkovat právní zastoupení v případné žalobě.

Ombudsman také provádí neohlášené kontroly zařízení, kde se mohou nacházet lidé omezení na svobodě. Pomáhá tím chránit lidi v domovech pro seniory, dětských domovech, psychiatrických nemocnicích, policejních celách, věznicích léčebnách dlouhodobě nemocných aj. před špatným zacházením, před zacházením, které nerespektuje lidskou důstojnost.

Od roku 2018 ombudsman rovněž dohlíží na práva lidí s postižením. Neřeší přitom jen potíže jednotlivců, ale snaží se především odstraňovat systémové problémy tak, aby lidem s postižením byla zaručena veškerá práva, rovnost a důstojnost.

Ve všech oblastech, kterým se ombudsman věnuje, provádí také výzkumy, formuluje doporučení a standardy, připomínkami se snaží přispívat ke zkvalitňování zákonů. Svá stanoviska a názory zveřejňuje, aby tak dal lidem i institucím návod, jak by se mělo v určitých situacích správně postupovat.

Ombudsman sídlí v Brně a je možné se na něj obracet poštou, e-mailem, datovou schránkou nebo osobně. Na telefonním čísle 542 542 888 si může kdokoli ověřit, jestli se jeho problémem ombudsman může zabývat a co je třeba udělat, aby ombudsman jeho věc prověřil.

Další podrobnosti o činnosti ombudsmana najdete zde.