Online přenos


21:00

Ministerstvo zahraničí odeslalo československým velvyslanectvím v Paříži a Londýně depeši, aby upozornila tamní vlády a generální štáby, že mnichovským rozhodnutím přinutily Československo vydat pevnosti neporušené a vyzbrojené. Tím se postaraly o další vyzbrojení Hitlera proti sobě, protože v pevnostech je za dvě miliardy korun děl, kulometů a munice.

Poselství Karla Čapka

Poselství Karla Čapka


20:00

Podle odhadů policie bylo na Václavském náměstí asi 8 tisíc demonstrantů, další 3 tisíce pochodovaly k Hradu. Policie nakonec demonstraci násilně rozehnala.


19:00

Na znamení národního smutku odvolala pražská divadla i biografy představení a nekonaly se ani ohlášené koncerty.


18:00

Po oznámení, že vláda mnichovský diktát přijala, vzrost počet demonstrujících v centru Prahy na několik tisíc.


17:00

Generál Husárek a ministr Vavrečka odletěli do Berlína na jednání delimitační komise.


17:00

Předseda vlády, generál Jan Syrový, vystoupil v rozhlase se zásadním projevem.

„Po všestranném uvážení a prozkoumání všech naléhavých doporučení rozhodla se československá vláda přijmout mnichovská usnesení čtyř velmocí. Učinila to s vědomím toho, že národ musí být zachován a že není jiné rozhodnutí možné. Vláda Československé republiky, oznamujíc toto přijetí, zároveň prohlašuje před celým světem svůj protest proti jednostrannému rozhodnutí, přijatému bez její účasti,“ řekl Syrový.

Jan Syrový
generál, politik

Jan Syrový

* 24. 1. 1988

† 17. 10. 197016:10

Na Václavském náměstí se sešlo větší množství lidí, kteří mimo jiné provolávali hesla: „Nedáme republiku“, „Nic než národ“ a podobně.


16:00

Do Paříže se vrátil francouzský předseda vlády Édouard Daladier. Cestu z letiště lemovalo půl milionu nadšeně jej pozdravujících Pařížanů.

„Vracím se s hlubokým přesvědčením, že dohoda byla nutná pro zachování míru v Evropě. Dosáhli jsme toho díky snaze o vzájemné ústupky a úzkou spoluprací.“

Návrat Édouarda Daladiera

Návrat Édouarda Daladiera

* 18. 6. 1884

† 10. 10. 197015:00

Britský premiér Neville Chamberlain přistál na letišti Heston v Londýně. Před přibližně patnácti tisíci lidí oznámil, že „podruhé v dějinách se nám z Německa vrátil mír ve cti“.

Papír, kterým mával, nebyla mnichovská smlouva, ale ráno podepsaná deklarace mezi Velkou Británii a Třetí říší.

Návrat Nevilla Chamberlaina

Návrat Nevilla Chamberlaina

* 18. 3. 1869

† 9. 11. 194014:00

Prezident Beneš pozval na Hrad členy Stálého výboru obrany republiky.

Stanovisko Klementa Gottwalda

Stanovisko Klementa Gottwalda

12:30

Ministr zahraničí Kamil Krofta si povolal velvyslance Francie, Británie a Itálie. Oznámil jim, že československá vláda přijala podmínky mnichovské dohody.

» Ministr zahraničí Krofta k velvyslancům Velké Británie, Francie a Itálie


12:00

Prezident Beneš oznámil sovětskému velvyslanci Alexandrovskému, že „vzhledem k rozhodnutí vlády již netrvá na odpovědi“.

* 1889

† 17. 8. 194511:00

Prezident Beneš v Kolovratském paláci oznámil vládě, že se rozhodl mnichovský diktát přijmout.


10:30

V kanceláři prezidenta republiky na Pražském hradě přijal ministr zahraničí Kamil Krofta zástupce Velké Británie a Francie, kteří mu předali mapu území, jež měla být předána Německu na základě mnichovské dohody.

Kamil Krofta
politik, historik

Kamil Krofta

* 17. 7. 1876

† 16. 8. 194510:30

Do prezidentské kanceláře se dostavil předseda KSČ Klement Gottwald a přednesl výzvu se čtyřmi body:

1. aby vojsko drželo všechny hranice
2. aby byl učiněn apel na Ženevu
3. aby se apelovalo na lid náš a na národy ostatních států
4. aby byla provedena rekonstrukce kabinetu

* 23. 11. 1896

† 14. 3. 195309:50

Vláda se přesunula do prezidentovy knihovny, kde jí předsedal Edvard Beneš. Informoval ji, že z předcházejícího jednání, posudku vojenského velení i z jeho rozboru situace nemůže udělat nic jiného, než navrhnout, aby byl mnichovský diktát přijat.

» Prokop Drtina o dopoledním jednání


09:40

Na československé ministerstvo zahraničí se dostavili velvyslanci Velké Británie a Francie a žádali, aby Československo přijalo mnichovský diktát do 12:00.

* 12. 6. 1878

† 24. 10. 1948


* 25. 7. 1889

† 15. 5. 196509:30

V Modrém salónku na Hradě začala za Benešova předsednictví schůze politického výboru a předsedů vládních stran.

» Projev prezidenta Beneše na schůzce se členy Stálého výboru obrany republiky


09:30

V Kolovratském paláci se sešla Syrového vláda.

Jan Syrový
generál, politik

Jan Syrový

* 24. 1. 1988

† 17. 10. 1970


09:00

V redakci Lidových novin se sešla skupina poslanců z různých stran (K. Gottwald, L. Rašín, V. Klíma, J. David, J. Stránský, F. Richter, F. Tykal, B. Stašek), kteří vyzvali telegraficky prezidenta Beneše a předsedu vlády Syrového, aby mnichovskou dohodu odmítli.

Josef David
politik

Josef David

* 17. 2. 1884

† 21. 4. 1968


* 23. 11. 1896

† 14. 3. 1953


Ladislav Rašín
právník, politik a novinář

Ladislav Rašín

* 22. 6. 1900

† 20. 3. 1945


08:40

Prezident Beneš telefonicky požádal sovětského velvyslance Sergeje Sergejeviče Alexandrovského, aby své vládě položil tuto otázku: Československo je postaveno před volbu „buď zahájit válku s Německem a mít proti sobě Anglii a Francii, přinejmenším pokud jde o postoj jejich vlád, které rovněž zpracovávají veřejné mínění a líčí Československo jako příčinu války, nebo kapitulovat před agresorem.

Ponechávaje tuto otázku otevřenou, chce Beneš znát postoj SSSR k oběma možnostem, to jest k dalšímu boji nebo ke kapitulaci. Žádá odpověď do 6-7 hodin pražského času, tj. asi 8-9 hodin času moskevského.

Alexandrovskij se odebral na Hrad.

* 1889

† 17. 8. 194508:30

Britský ministerský předseda Neville Chamberlain se na vlastní žádost znovu setkal s Adolfem Hitlerem. Přinesl mu k podpisu text britsko-německé deklarace, v níž se oba státy zavázaly, že spolu nepovedou válku a všechny případné rozpory budou řešit jednáním.

» Britsko-německá deklarace


08:00

Do Prahy přiletěla československá delegace z Mnichova.


07:30

Kancléř Jaromír Smutný přinesl prezidentovi Benešovi úplný text mnichovské dohody.

„To je konec. Je to proradnost, která se potrestá sama… Je to neuvěřitelné. Domnívají se, že se zachrání před válkou nebo před revolucí na náš účet. Mýlí se,“ řekl Beneš.

Edvard Beneš
politik

Edvard Beneš

* 28. 5. 1884

† 3. 9. 1948


07:10

Prezident Beneš z hlavního stanu v Račicích u Vyškova povolal do Prahy náčelníka hlavního štábu Československé armády generála Ludvíka Krejčího.

Ludvík Krejčí
generál

Ludvík Krejčí

* 17. 8. 1890

† 9. 2. 197207:00

Ministr zahraničí Kamil Krofta telefonoval předsedovi vlády Janu Syrovému a prezidentskému kancléři Jaromíru Smutnému, který předal informace Edvardu Benešovi.

Bylo rozhodnuto svolat vládu, poradu politického výboru a předsedů vládních stran.

Jaromír Smutný
legionář, kancléř

Jaromír Smutný

* 23. 6. 1892

† 16. 7. 1964


Jan Syrový
generál, politik

Jan Syrový

* 24. 1. 1988

† 17. 10. 197006:15

Československý ministr zahraničí Kamil Krofta přijal německého chargé d’affaires Andora Henckeho.

Andor Hencke
diplomat

Andor Hencke

* 14. 7. 1895

† 31. 1. 1984


Kamil Krofta
politik, historik

Kamil Krofta

* 17. 7. 1876

† 16. 8. 194506:00

Z Mnichova odlétlo do Prahy letadlo s československými pozorovateli a britským pověřencem Frankem Ashton-Gwatkinem s mnichovskými dokumenty.

Letoun odletěl až po zásahu československého velvyslanectví – gestapo totiž letadlo zabavilo a piloty zatklo.

* 14. 4. 1889

† 30. 1. 197604:45

Německý chargé d’affaires (vedoucí diplomatické mise v zahraničí) v Praze Andor Hencke obdržel text mnichovské dohody a okamžitě požádal o audienci u československého ministra zahraničí Kamila Krofty.

Andor Hencke
diplomat

Andor Hencke

* 14. 7. 1895

† 31. 1. 1984


Kamil Krofta
politik, historik

Kamil Krofta

* 17. 7. 1876

† 16. 8. 194503:15

Francouzský premiér Daladier si telefonoval s francouzským ministrem zahraničí Bonnetem. Daladier vydal příkaz velvyslanci Francie v Praze Lacroixovi, aby naléhal na prezidenta Beneše s přijetím dohody.

Také britský premiér Chamberlain přikázal britskému velvyslanci v Praze Newtonovi: „Navštivte ihned prezidenta a jménem vlády Jeho Veličenstva naléhejte na přijetí plánu, který byl dnes po dlouhé diskusi vypracován ve snaze vyhnout se konfliktu. Uznáte, že na argumenty není čas; musí to být prosté přijetí.“

Georges Bonnet
politik

Georges Bonnet

* 22. 7. 1889

† 18. 7. 1973


* 12. 6. 1878

† 24. 10. 1948


* 25. 7. 1889

† 15. 5. 196502:00

Prezident Edvard Beneš a jeho spolupracovníci se ze zpravodajství německého rozhlasu (stanice Lipsko) dozvěděli zprávu agentury DNB o rozhodnutí v Mnichově.

Edvard Beneš
politik

Edvard Beneš

* 28. 5. 1884

† 3. 9. 194801:40

Českoslovenští diplomaté Vojtěch Mastný a Hubert Masařík byli pozváni do pokoje britského premiéra Nevilla Chamberlaina v hotelu Regina, kde jim byl v přítomnosti Chamberlainova poradce Horace Wilsona, britského diplomata Franka Ashton-Gwatkina, francouzského premiéra Édouarda Daladiéra a francouzského diplomata Alexise Legera sdělen výsledek konference.

Britský premiér jim předal jedno podepsané paré mnichovské dohody včetně barevně počmárané mapy ČSR.

Vzpomínka Huberta Masaříka

Vzpomínka Huberta Masaříka

Hubert Masařík
právník, diplomat

Hubert Masařík

* 2. 8. 1896

† 13. 10. 1982


Vojtěch Mastný
právník, diplomat

Vojtěch Mastný

* 18. 3. 1874

† 21. 1. 1954


01:00

V Mnichově byla podepsána dohoda čtyř velmocí (Německa, Spojeného království, Francie a Itálie), ukládající Československu postoupit své pohraniční oblasti nacistickému Německu.

Hitler: Mám před sebou pouhé nuly

Hitler: Mám před sebou pouhé nuly