Z prvních spontánních reakcí veřejnosti

„Mnichov 1938 – Moskva 1968.“
„Přežili jsme Hitlera, přežijem i Brežněva.“
„Varšavský Mnichov!“
„1939 Hácha, Moravec – 1968 Indra, Biľak, Kolder!“
„Ani vindru za zrádce Indru!“
„Koldere, Koldere, nikdo to ti nežere.“
„Počkej Biľaku, ty dostaneš do fraku!“
„Dubček, Svoboda – to je vůle národa“
„Dubček vás nevolal, táhněte za Ural!“
„Smrkovský a Dubček, Černík sedí někde v cele, ve chlebě jim pošlem pilník, ať je máme v čele.“