Online přenos


22:30

Československý rozhlas vysílal druhý projev prezidenta k občanům.

» Večerní projev presidenta republiky Ludvíka Svobody v Čs. rozhlase


22:15

Milouš Jakeš volal Viliamu Šalgovičovi. Sdělil mu, že si na velvyslanectví SSSR přišla stěžovat skupina pracovníků Státní bezpečnosti. Šalgovič byl podle nich při invazi málo aktivní.

Milouš Jakeš
politik

Milouš Jakeš

* 12. 8. 1922


* 12. 12. 1919

† 6. 2. 199022:00

V Praze začal platit zákaz vycházení. V Rokycanech a Karlových Varech byly podle zpráv příslušníků Veřejné bezpečnosti strženy pomníky rudoarmějců.


21:30

U Tasovic na Znojemsku naboural při otáčení tank do automobilu, ve kterém zemřela spolujezdkyně Anna Trechová, řidič byl těžce zraněn.


20:45

V Jihlavě byl na náměstí Míru projíždějícím tankem usmrcen Václav Frydrychovský.


20:30

V Košicích bylo 36 lidí zraněno střelbou.


20:00

V Bratislavě okupační velitel města vyhlásil zákaz vycházení až do 5 hodiny ranní.


20:00

Okupační vojska obsadila budovu parlamentu. Poslanci Národního shromáždění pokračovali v jednání.


19:50

Zdeněk Mlynář a další funkcionáři ÚV KSČ byli propuštěni ze zajetí v budově ÚV strany.

* 22. 6. 1930

† 15. 4. 199719:40

Čs. rozhlas vyzval k darování krve, pražské nemocnice neměly dost krve pro raněné.


19:00

Celetnou ulicí se vydal velký průvod směrem ke Staroměstskému náměstí. V čele nesli mladí lidé zkrvavenou vlajku.

Záběry z dokumentu Srpen 68 (J. Svoboda, 2003) - vlajky

Záběry z dokumentu Srpen 68 (J. Svoboda, 2003) - vlajky


19:00

V budově VŠE se konala předporada delegátů na XIV. sjezd KSČ z Prahy, Středočeského a Severočeského kraje. Bylo rozhodnuto uspořádat sjezd v Praze, ve Vysočanech.


19:00

Čs. vláda vydala prohlášení Všemu lidu Československa! odsuzující invazi.

» Prohlášení vlády ČSSR Všemu lidu Československa!


18:30

Okupační vojska obsadila redakce Mladé fronty a Lidové demokracie. Novináři v Práci, Zemědělských novinách a Svobodném slově zatím mohou pracovat.


18:00

K večeru dorazila do hotelu Praha, kde se scházeli členové ÚV KSČ a také delegáti XIV. sjezdu, skupina konzervativců. Následovala otevřená diskuze, jejímž výsledkem bylo svolání delegátů XIV. sjezdu a kompromisní rezoluce, která nabádala ke spolupráci s okupanty.

Nutno dodat, že rezoluce byla odmítnuta všemi krajskými výbory KSČ.


17:00

Prezident Ludvík Svoboda přijal členy vlády, vedené prozatímně Boženou Machačovou. Ministři jednotně požadovali propuštění premiéra Oldřicha Černíka a setrvání celé vlády ve funkci.

Svoboda oznámil, že o propuštění internovaných představitelů bude jednat a ujistil ministry, že bez legální vlády neudělá žádná rozhodnutí.

Ludvík Svoboda
politik

Ludvík Svoboda

* 25. 11. 1895

† 20. 9. 1979


* 25. 9. 1903

† 20. 5. 197317:00

Zatčeni a převezeni na letiště a posléze do SSSR byli také předseda vlády Oldřich Černík a tajemník městského výboru KSČ v Praze Bohumil Šimon.

* 21. 10. 1921

† 19. 10. 1994


Bohumil Šimon
ekonom, politik

Bohumil Šimon

* 2. 10. 1920

† 21. 11. 200316:45

Ve Zvoleně zemřel Jozef Levak, který se rozhodl zabránit sovětské koloně tím, že si lehl do cesty tanku. Sovětský velitel ho viděl, přesto vydal rozkaz, aby tank pokračoval ve své trase a muže přejel.


16:00

Na Pražském hradě prezident Ludvík Svoboda znovu přijal Drahomíra Koldera, Vasila Biľaka, Aloise Indru a Josefa Lenárta. Asi hodinu s nimi diskutoval o návrhu na utvoření dělnicko-rolnické vlády včetně personálních otázek.

Svoboda podmínil další jednání poradami s ostatními členy předsednictva ÚV KSČ a legální vládou.

Ludvík Svoboda
politik

Ludvík Svoboda

* 25. 11. 1895

† 20. 9. 197915:45

Sovětský obrněný vůz srazil u obce Svárov Otto Trousila, který jel na motocyklu. Muž na místě zemřel.


15:15

Vojenskou okupaci Československa odsoudily komunistické strany Itálie, Francie, Rumunska, Jugoslávie a dalších zemí.


15:00

Generální tajemník OSN U Thant označil okupaci za „vážné podkopání myšlenek mezinárodního řádu a morálky, které jsou základem Charty OSN a jež OSN prosazuje“. Odvolal svou návštěvu ČSSR.


14:35

Zahájeno 26. mimořádné zasedání pléna Národního shromáždění. Přijalo bylo prohlášení odsuzující okupaci Československa a žádající propuštění všech ústavních činitelů a odchod vojsk pěti států Varšavské smlouvy.


14:00

V Praze byla úplně zastavena autobusová a tramvajová doprava. Mimo jiné i proto, že okupační vojska obsadila národní podnik Benzina a autobusům došlo palivo.


14:00

Sovětští vojáci se zastavili asi čtyři kilometry od Českých Budějovic před velkou demonstrací.


14:00

Dav asi 700 lidí napadl budovu Krajské správy StB v Bráfově ulici v Ostravě. Příčinou útoku, který skončil rozbitými okny a vyvrácenou mříží, byla přítomnost sovětských vojáků v budově. Po celém městě se demonstruje.

Okupační velitel města Grigorij Petrovič Jaškin vyzval ostravské občany, aby opustili náměstí, nebo použije všech prostředků k jeho vyklizení.


14:00

Alexander Dubček, František Kriegel, Josef Smrkovský a Josef Špaček byli naloženi do letadla, dopraveni na Zakarpatskou Ukrajinu a internováni u Užhorodu.

O jejich osudu zatím není rozhodnuto.

* 27. 11. 1921

† 7. 11. 1992


* 10. 4. 1908

† 3. 12. 1979


* 26. 2. 1911

† 15. 1. 1974


Josef Špaček
politik

Josef Špaček

* 7. 8. 1927

† 11. 7. 200413:30

Ve slovenské Detve byli zastřeleni při střetu davu s vojáky Štefan Zdechovan a Rudolf Gavorník.


13:10

Na okraji Desné u Jablonce nad Nisou selhaly sovětské cisterně při sjezdu z prudkého táhlého kopce brzdy. V levotočivé zatáčce vůz narazil do budovy Jabloneckých skláren, pohonné hmoty explodovaly a vypukl požár, při kterém zahynuly Marie Vodáková a její osmiletá vnučka Dagmar Škavová.


13:00

Pražská nádraží a smíchovský železniční most ovládla okupační vojska. Vlaky zajížděly jen do okrajových nádraží. Rozhlas vyzval, aby veřejnost omezila cesty po železnici. Osobní vlaky byly zablokovány také v Brně a v Plzni.


12:30

Na náměstí u Univerzity Komenského v Bratislavě zabil okupační voják Jána Holíka. Zasáhl ho dvěma cílenými střelami do hlavy. Na stejném místě byli při střelbě vážně raněni Dana Košanová a Stanislav Sivák. Zemřeli při převozu do nemocnice.


12:20

Alexander Dubček, František Kriegel, Josef Smrkovský a Josef Špaček byli krátce po 12. hodině naloženi do sovětských transportérů, které je odvezly na letiště.

* 27. 11. 1921

† 7. 11. 1992


* 10. 4. 1908

† 3. 12. 1979


* 26. 2. 1911

† 15. 1. 1974


Josef Špaček
politik

Josef Špaček

* 7. 8. 1927

† 11. 7. 200412:00

Okupace Československa znepokojila většinu světa. Šest zemí (Kanada, Dánsko, Francie, Paraguay, Velká Británie, USA) požádalo o svolání Rady bezpečnosti OSN.

» Historie.cs: Srpen 1968 a svět


12:00

V hotelu Praha se postupně scházelo několik desítek členů ÚV KSČ ve snaze spojit se s Alexanderem Dubčekem, ale marně. Nakonec zveřejnili protiintervenční rezoluci.


12:00

V Praze začala generální stávka.

Záběry z dokumentu Srpen 68 (J. Svoboda, 2003) - stávka

Záběry z dokumentu Srpen 68 (J. Svoboda, 2003) - stávka


11:50

Vojáci obsadili budovu Čs. rozhlasu v Plzni. V centru města se střílí, na místě je jeden mrtvý a dva ranění.


11:40

Čs. televize přestala vysílat z vysílače Cukrák, který byl obsazen sovětskými vojáky.


11:30

Okupační jednotky obsadily ústřední ředitelství Československé televize v Jindřišské ulici.


11:10

V Popradu se střetl dav s vojáky a byl postřelen Josef Bonk. V Rožňavě byl Štefan Ciberaj naražen tankem na dům.


11:00

Československý rozhlas obnovil vysílání ze skrytého pohotovostního pracoviště na Žižkově.

Rozhlas informoval, že někteří příslušníci StB navádějí kolony sovětských vojsk k budovám různých institucí v Praze.


11:00

Sovětský tank pobořil podloubí hotelu Radnice v Liberci. Padající zdivo usmrtilo Miroslava Čížka a devět lidí zranilo, přičemž Vincenc Březina svým zraněním podlehl později.
V tutéž dobu kolem zasypaného tanku projíždělo vojenské nákladní auto s cisternou, jehož řidič v nastalém zmatku nezvládl řízení a narazil do sloupu podloubí, kde smrtelně zranil Bohumíra Kobra.

Srpnová noc očima Václava Havla

Srpnová noc očima Václava Havla


11:00

Na Ruzyni začala přistávat letadla s bulharskými vojáky, kteří zaujali bojové postavení v prostoru letiště.


11:00

Při střelbě do demonstrantů v Košicích zemřelo sedm lidí a řada dalších byla zraněna.


11:00

Krátce po odjezdu Kolderovy skupiny přijela na Hrad vládní delegace vedená ministryní Boženou Machačovou. V průběhu jednání Machačová informovala prezidenta o současném stavu vlády a o tom, že je rozhodnuta vykonávat svou práci i nadále.

* 25. 9. 1903

† 20. 5. 197310:30

Vasil Biľak, Alois Indra, Drahomír Kolder a Josef Lenárt přijeli na Pražský hrad. Cílem jejich návštěvy bylo přesvědčit prezidenta Ludvíka Svobodu o vytvoření univerzálního orgánu, který by se ujal vedení státu.

Jednání skončilo bezvýsledně.

Ludvík Svoboda
politik

Ludvík Svoboda

* 25. 11. 1895

† 20. 9. 197910:15

Československá televize, a posléze i rozhlas, vysílaly Výzvu představitelů tvůrčích a uměleckých svazů, aby občané dali v poledne najevo svůj názor účastí na dvouminutové generální stávce.


10:07

Předsednictvo Národního shromáždění zahájilo v budově Krátkého filmu jednání o situaci, a to z bezpečnostních důvodů.

Přítomní přijali první oficiální dokument čs. parlamentu proti okupaci.


10:00

Ve Státní bezpečnosti převzala inciativu proreformní skupina. StB odsoudila okupaci a většina odmítla spolupracovat s plukovníkem Bohumírem Molnárem, náměstkem ministra vnitra Viliamem Šalgovičem a příslušníky KGB.

* 2. 2. 1924

† 19. 10. 1988


* 12. 12. 1919

† 6. 2. 199010:00

Okupační vojska obsadila ředitelství Československé televize a zatkla ředitele Jiřího Pelikána. Domnívala se, že tím zastaví televizní vysílání.

Záběry z obsazení budovy ředitelství Československé televize (k záběrům je přidán projev L. Svobody a TV komentáře dochované v archivu rozhlasu)

Záběry z obsazení budovy ředitelství Československé televize (k záběrům je přidán projev L. Svobody a TV komentáře dochované v archivu rozhlasu)

Jiří Pelikán
ředitel Československé televize

Jiří Pelikán

* 7. 2. 1923

† 26. 6. 199910:00

Josef Lenárt přijel na sovětské velvyslanectví. Na místě již byli Drahomír Kolder, Alois Indra, Vasil Bilak, Oldřich Švestka, Karel Hoffmann, Bohumil Chňoupek, Oldřich Pavlovský a další. Se skupinou jednal sovětský velvyslanec Stěpan Červoněnko.

Vasil Biľak, Alois Indra a Drahomír Kolder byli spojeni telefonním rozhovorem s Leonidem Brežněvem, který jim vytýkal nezdařilý převrat na zasedání předsednictva. Nakonec se dohodli na původním plánu – vytvořit protiintervenční rolnicko-dělnickou vládu, která by měla zajistit politickou legitimitu intervence.

Josef Lenárt
politik

Josef Lenárt

* 3. 4. 1923

† 11. 2. 2004


* 3. 9. 1915

† 11. 7. 200309:50

Střelba na Václavském náměstí a u Dětského domu na Příkopech. Začal tam hořet sovětský tank.

Záběry z dokumentu Srpen 68 (J. Svoboda, 2003) - hořící tank

Záběry z dokumentu Srpen 68 (J. Svoboda, 2003) - hořící tank


09:30

Sovětští vojáci obsadili ústřední budovu Čs. státní banky.


09:30

Před budovu ústředního výboru přijel uzavřený sovětský obrněný vůz, v němž byli odvezeni Milouš Jakeš, Oldřich Voleník a Antonín Kapek.

Milouš Jakeš
politik

Milouš Jakeš

* 12. 8. 1922


Antonín Kapek
politik

Antonín Kapek

* 6. 6. 1922

† 23. 5. 199009:05

Po deváté hodině dorazil do budovy ÚV KSČ konvoj příslušníků KGB (Výbor stání bezpečnosti) a StB (Státní bezpečnost).
Jménem „revoluční dělnicko-rolnické vlády A. Indry“ zde zatkli československé stranické a státní představitele.


09:00

V Bratislavě permanentně zasedalo předsednictvo ÚV Komunistické strany Slovenska. V dopoledních hodinách přizvalo k jednání Gustáva Husáka, který nebyl jeho členem, a vyzvalo ho, aby promluvil k občanům, shromážděným před budovou ÚV.

Gustáv Husák
politik

Gustáv Husák

* 10. 1. 1913

† 18. 11. 199108:58

Byly obsazeny budovy Československého rozhlasu a Československé televize, nicméně jejich vysílání později pokračovalo dál – v rozhlase nejprve z utajeného studia a posléze podobně jako v případě televize z různých improvizovaných studií.

» Jak prožívali události roku 1968 tehdejší pracovníci ČST


08:45

Ohlásil se Svobodný vysílač severní Morava, neboli ostravské studio Československého rozhlasu, které navzdory uzamčené hlasatelně a přítomnosti sovětské posádky dokázalo spustit vysílání.


08:40

Na Jihlavské ulici v Brně zemřel šestnáctiletý Josef Žemlička. Zasáhla ho odražená střela ze samopalu okupantů.


08:30

Sovětští vojáci vtrhli do studia Čs. televize v budově Měšťanské besedy, přerušili vysílání, vyhnali zaměstnance a rozstříleli televizní zařízení.


08:30

Došlo k masakru v Liberci. Okupanti začali střílet na shromážděný dav na náměstí před radnicí. Soustavná palba z kulometných věží tanků a ze samopalů trvala několik minut. Na místě zemřeli čtyři lidé (Jindřich Kuliš, Josef Fialka, Zdeněk Dragoun, Rudolf Starý), dva podlehli zraněním později (Eva Livečková, Stanislav Veselý) a 24 dalších utrpělo zranění. Sanitky neměly kapacitu na takový počet raněných, s převozem pomáhaly civilní vozy.


08:15

Čs. rozhlas odvysílal první poselství prezidenta Ludvíka Svobody k národu.

» Ranní projev prezidenta Ludvíka Svobody


08:12

Československá televize odvysílala prohlášení presidia Československé akademie věd (ČSAV). Čeští a slovenští vědci jednoznačně podpořili Dubčekovo vedení, prezidenta republiky a Černíkovu vládu. Odsoudili okupaci, kterou vnímali jako hrubé porušení zásad mezinárodního práva.


08:00

Ředitel Československé tiskové agentury Miroslav Sulek, toho času na nucené dovolené, přinesl do ČTK text prohlášení skupiny čs. státních a stranických činitelů se žádostí Sovětskému svazu o pomoc. Zaměstnanci ČTK odmítli prohlášení vydat.


08:00

Sovětská armáda obsadila budovu ministerstva vnitra.


08:00

Okupační jednotky obsadily budovu Čs. rozhlasu v Bratislavě.


07:45

Ministerstvo zahraniční obklíčily invazní jednotky.


07:35

Čs. rozhlas hlásil, že směrem od Václavského náměstí byla vytvořena barikáda a občané se snaží zabránit tankům v přístupu. Na budovu Čs. rozhlasu i okolní domy v té době dopadaly desítky střel.

V dalších hodinách zde byli při střetech zastřeleni 3 lidé, zraněno a hospitalizováno bylo 52 osob, 12 lidí usmrtila exploze muničního vozidla a 2 lidé zemřeli skokem z okna hořícího domu naproti Čs. rozhlasu. Zraněno bylo více než 160 osob.

Záběry z dokumentu Srpen 68 (J. Svoboda, 2003) - barikáda

Záběry z dokumentu Srpen 68 (J. Svoboda, 2003) - barikáda


07:30

Čelo kolony sovětských tanků dorazilo před budovu Čs. rozhlasu na Vinohradech.

Výzva ke klidu (zvukovou stopu poskytl televizi archiv rozhlasu)

Výzva ke klidu (zvukovou stopu poskytl televizi archiv rozhlasu)


07:15

Rozhlas prosil občany, kteří se shromáždili na Staroměstském náměstí, aby zachovali klid a rozvahu. Prosil také obyvatele Prahy, aby nestavěli barikády.


07:10

Rozhlas oznámil, že se v Praze tvoří fronty před obchody s potravinami.

Záběry z dokumentu Srpen 68 (J. Svoboda, 2003) - fronty

Záběry z dokumentu Srpen 68 (J. Svoboda, 2003) - fronty


06:53

Krátce před sedmou hodinou ranní bylo zahájeno vysílání Československé televize v Praze. Jelikož Petřínský vysílač obsadila intervenční vojska, vysílal vysílač Cukrák, nacházející se na 411 metrů vysokém kopci směrem z Prahy na Strakonice. Ve studiu v Měšťanské besedě seděla Kamila Moučková, která četla stanoviska k okupaci.

Diváci poprvé viděli obrazové záběry z okupované Prahy. Záznam vysílání se bohužel nedochoval.


06:50

Sovětští vojáci stříleli na budovu Národního muzea, neboť se mylně domnívali, že jde o rozhlas.

» Proč vojáci stříleli, zůstane asi záhadou


06:50

Okupační jednotky obsadily budovu Čs. rozhlasu v Ostravě.


06:30

Invazní jednotky vtrhly do rozhlasu v Brně.


06:30

Čs. rozhlas vysílal výzvu členů předsednictva Národního shromáždění Zedníka, Žiska a Poledňáka pro všechny kolegy, aby se dostavili na zasedání.


06:00

Vyšla zvláštní vydání hlavních čs. deníků s provoláním předsednictva ÚV KSČ Všemu lidu Československa!


06:00

Prezident Ludvík Svoboda telefonicky hovořil s Leonidem Iljičem Brežněvem.

* 19. 12. 1906

† 10. 11. 198206:00

Náměstek ministra vnitra a šéf StB plk. Viliam Šalgovič se opakovaně neúspěšně pokusil o provedení technických opatření k zastavení rozhlasového vysílání.


06:00

Dva pracovníci StB odvezli, na příkaz plk. Viliama Šalgoviče, tajemníka ÚV KSČ a předsedu České národní rady Čestmíra Císaře z jeho bytu do budovy krajské správy SNB Praha v Bartolomějské ulici a vyslýchali ho. Později byl propuštěn a opustil Prahu.

* 2. 1. 1920

† 24. 3. 201306:00

Okupační vojska obsadila Vítkovické železárny a Novou huť, a také krajský sekretariát komunistické strany v Brně.

Srpen 1968 v Ostravě

Srpen 1968 v Ostravě


06:00

Rozhlas odvysílal osobní vzkaz Alexandera Dubčeka. Ten se obrátil na pracující, aby nastoupili na svá obvyklá pracoviště, neboť to je v tomto okamžiku jediné, co lze dělat.


05:15

Z vesnice Wildruf u Drážďan začala česky a slovensky vysílat na vlnové délce 210 m (1430 kilohertzů) rozhlasová stanice Vltava (vysílala až do 12. 2. 1969). Přinášela posluchačům stanoviska vedení pěti okupačních zemí a konzervativních sil, působících na území ČSSR. V prvních hodinách opakovala prohlášení TASS.

» Stanice Vltava
» Ukázka z vysílání stanice Vltava


05:10

Náměstek ministra vnitra a šéf StB plk. Viliam Šalgovič uložil pplk. Ing. Václavu Cirusovi, náčelníkovi VI. správy ministerstva vnitra, a plk. Janu Bokrovi provést opatření k zabránění vysílání Čs. rozhlasu. Jmenovaní upozornili, že VI. správa k tomu nemá potřebné technické prostředky.


05:00

Hlavní správa Veřejné bezpečnosti vyslala do pražských ulic vozy s megafony, prostřednictvím kterých příslušníci VB vybízeli občany ke klidu a rozvaze, aby se zabránilo krveprolití.


05:00

Skupina ozbrojených parašutistů vnikla do kanceláře Alexandera Dubčeka. Přítomným (Dubček, Smrkovský, Kriegel, Šimon, Špaček, Sádovský, Slavík, Mlynář, Jakeš, Kapek a další) nařídila nemluvit, neopouštět místnost a netelefonovat (pro jistotu vytrhali telefonní kabely).

* 10. 4. 1908

† 3. 12. 1979


Josef Špaček
politik

Josef Špaček

* 7. 8. 1927

† 11. 7. 200405:00

Na ruzyňském letišti v Praze přistál speciál se členem politbyra ÚV KSSS Kirillem Trofimovičem Mazurovem alias generálem Trofimovem, který byl pověřen politickým řízením okupace.

* 5. 4. 1914

† 19. 12. 198904:55

Letadla okupačních sil shazovala v průběhu časného rána na Prahu letáky. Za prezidenta země v nich byl chybně prohlášen Antonín Novotný.

* 10. 12. 1904

† 28. 1. 197504:45

Na příkaz ředitele spojů Karla Hoffmanna byl přerušen provoz všech vysílacích stanic. Když se to dozvěděl předseda Národního shromáždění Josef Smrkovský, nařídil je opět zapnout.

* 26. 2. 1911

† 15. 1. 197404:30

Ředitel spojů Karel Hoffmann znovu poslal příslušníky StB do rozhlasu s upraveným textem „oficiálního zvacího dopisu“. Redaktoři Věra Šťovíčková a Karel Jezdinský odvysílání odmítli.

» Rozhlasáci srpnových dnů

Karel Hoffman
politik

Karel Hoffman

* 15. 6. 1924

† 21. 2. 201304:30

Čs. rozhlas v Praze začal normální ranní provoz.


04:20

Agentura TASS (Tisková agentura Sovětského svazu) vydala oficiální prohlášení, podle něhož vstoupila vojska Varšavské smlouvy do ČSSR na žádost čs. stranických a státních činitelů.

Neuvedla ale žádná jména.

» Prohlášení TASS z 21. srpna 1968


03:30

Došlo ke střelbě do shromážděného davu před ÚV KSČ. Zemřel Antonín Jarušek z Čakovic.


03:30

Bylo obsazeno i předsednictvo vlády. Sovětští výsadkáři internovali v budově premiéra Oldřicha Černíka. Spolu s ním zadrželi Lubomíra Štrougala, Františka Hamouze, Jaroslava Bočka, Richarda Dvořáka, Václava Hůlu, Josefa Borůvku a další.

* 21. 10. 1921

† 19. 10. 1994


* 19. 10. 192403:20

Okupační vojska už obsadila budovu ÚV KSČ, Generálního štábu československé armády, předsednictva vlády, ministerstva vnitra a Pražský Hrad.


03:00

V Liberci došlo k incidentu mezi projíždějícími sovětskými jednotkami a místním obyvatelstvem. V důsledku střelby sovětských vojáků došlo k vážným zraněním a prvním obětem na životech.


03:00

Sovětské letouny An-12 a An-24 začaly přistávat na vojenských letištích Hradčany, Hradec Králové, Mladá, Mošnov, Náměšť nad Oslavou, Pardubice, Slatina a Žatec, která rychle obsadili výsadkáři. Vrtulníkový výsadek obsadil letiště ve Vajnorech u Bratislavy.


03:00

Nejen v metropoli, ale i v dalších československých městech vycházeli lidé do ulic, k budovám rozhlasu a na náměstí.


02:30

Šéfredaktor Rudého práva Oldřich Švestka neprosadil zveřejnění zvacího dopisu. Redaktoři Václav Vrabec a Emil Šíp nechali vysázet prohlášení předsednictva ÚV KSČ.

» Příběh zvacích dopisů

Oldřich Švestka
novinář, politik

Oldřich Švestka

* 24. 3. 1922

† 8. 6. 198302:10

Zasedání předsednictva ÚV KSČ bylo ukončeno. Kolder, Biľak a Indra odjeli na sovětské velvyslanectví, Švestka do redakce Rudého práva, Piller do Středočeského kraje na Krajský výbor KSČ a Černík na schůzi předsednictva vlády.

Dubček, Kriegel, Smrkovský, Špaček, Mlynář, Slavík, Sádovský a Šimon zůstali v zasedací místnosti, ostatní v kancelářích.

Alois Indra
politik

Alois Indra

* 17. 3. 1921

† 2. 8. 1990


Jan Piller
politik

Jan Piller

* 4. 7. 1922

† 20. 10. 1995


* 13. 10. 1928

† 17. 6. 198402:00

Předsednictvo ÚV KSS v Bratislavě odvolalo, po obdržení dálnopisného textu stanoviska PÚV KSČ, své dřívější rozhodnutí a přijalo nové prohlášení na podporu stanoviska PÚV KSČ, odmítajícího okupaci.


02:00

Do budovy ÚV KSČ se dostavil Bohumil Šimon (vedoucí tajemník Městského výboru KSČ v Praze). Alexanderovi Dubčekovi navrhl:

1. svolat okamžitě poradu delegátů zvolených na XIV. mimořádný sjezd

2. připravit generální stávku

3. připravit provolání komunistickým stranám celého světa

Bohumil Šimon
ekonom, politik

Bohumil Šimon

* 2. 10. 1920

† 21. 11. 2003


* 27. 11. 1921

† 7. 11. 199202:00

Přibližně ve dvě hodiny v noci byla zahájena letecká operace s cílem provést výsadky cizích vojsk na letišti v Ruzyni i dalších místech.

StB zapomněla izolovat letištní personál od dálnopisů a několik lidí tak mohlo do světa odeslat zprávy o vysazování sovětských parašutistů na Ruzyni.


01:45

Maďarské jednotky obsadily kasárna a budovu VB ve Štúrově. Vojáky základní služby vyhnali okupanti ven a důstojníky začali jednotlivě vyslýchat.


01:45

Tajemník ÚV KSČ Vladimír Mlynář začal diktovat rozhlasové redaktorce Věře Šťovíčkové schválené prohlášení. Když ho krátce před druhou hodinou hlasatel Vladimír Fišer četl, po několika větách vysílače umlkly. Ředitel spojů Karel Hoffmann nařídil podřízeným, aby vysílače vypnuli. Jenom na rozhlas po drátě zapomněl.

* 22. 6. 1930

† 15. 4. 1997


Karel Hoffman
politik

Karel Hoffman

* 15. 6. 1924

† 21. 2. 201301:30

Československý rozhlas začal vysílat na stanici Praha a na všech připojených vysílačích upozornění, aby posluchači nevypínali přijímače, probudili své sousedy a vyčkali důležité informace, která se v brzké době objeví ve vysílání.

Mimořádné rozhlasové vysílání (zvukovou stopu poskytl televizi archiv rozhlasu)

Mimořádné rozhlasové vysílání (zvukovou stopu poskytl televizi archiv rozhlasu)


01:30

Pplk. Bohumír Molnár, náčelník krajské správy StB v Praze, vydal příkaz k obsazení televizního vysílače Petřín, ústředny rozhlasu po drátě a mezinárodní telefonní ústředny.

Současně byli internováni někteří příslušníci podporující reformní proces.

* 2. 2. 1924

† 19. 10. 198801:30

Prezident Ludvík Svoboda opustil zasedání předsednictva ÚV KSČ a vrátil se na Hrad.


01:30

Předsednictvo ÚV KSČ odhlasovalo většinou hlasů proti čtyřem (Bilak, Kolder, Rigo, Švestka) text prohlášení Všemu lidu Československa!, že vstup vojsk Varšavské smlouvy byl proveden bez vědomí československých stranických a státních představitelů.

» Prohlášení předsednictva ÚV KSČ
» Průběh zasedání předsednictva ÚV KSČ 20. a 21. srpna 1968

Vasil Biľak
politik

Vasil Biľak

* 11. 8. 1917

† 6. 2. 2014


* 29. 12. 1925

† 20. 8. 1972


Emil Rigo
politik

Emil Rigo

* 11. 2. 1926


Oldřich Švestka
novinář, politik

Oldřich Švestka

* 24. 3. 1922

† 8. 6. 198301:00

Premiér Oldřich Černík žádal ministra národní obrany Martina Dzúra, aby se dostavil do vlády.

Sovětský generál Jamščikov Dzúrovi odchod nepovolil.

* 21. 10. 1921

† 19. 10. 199400:55

Náměstek ministra vnitra a šéf StB plukovník Viliam Šalgovič nařídil náčelníkům krajských správ SNB (mimo Prahu) dálnopisným rozkazem č. 425:

1. Vyhlásit ihned stoprocentní pohotovost příslušníků.

2. Obsadit silami útvaru sdělovací prostředky – rozhlas, televizi, pošty, místní rozhlas a vysílačky radioamatérů, aby nemohly být zneužity k nepřátelským akcím proti ČSSR.

3. Vejít ve styk s vedoucími těchto prostředků a dohodnout, aby byly vysílány jen ty relace, které budou sloužit k zabezpečení klidu a veřejného pořádku.

4. Provést přísná opatření k zabezpečení ochrany budov SNB, skladů s výzbrojí a výstrojí, aby nemohly být zneužity nepřáteli.

Uvedená opatření provést v naprosté konspiraci.

* 12. 12. 1919

† 6. 2. 199000:30

Z Prahy se vrátil do Bratislavy tajemník Komunistické strany Slovenska Miloslav Hruškovič. Jako Biľakův zástupce svolal mimořádné zasedání předsednictva ÚV KSS. Po půlnoci zahájil Hruškovič schůzi. Předložil na ní text pozvání k „internacionální pomoci“, který prý dostal z ÚV KSČ.


00:20

Ministr národní obrany, generál Martin Dzúr, vydal rozkaz ponechat všechna vojska v kasárnách, štáby svazů a svazků povolat na pracoviště s nařízením neopouštět mírovou posádku, v žádném případě nepoužívat zbraně a sovětským vojskům na čs. území poskytnout všestrannou pomoc.

» Rozkaz Martina Dzúra

Martin Dzúr
politik

Martin Dzúr

* 12. 7. 1919

† 15. 1. 198500:10

Britský premiér Harold Wilson přerušil dovolenou, vydal se na cestu do Londýna.


00:10

Prezident Lyndon Johnson svolal Bezpečnostní radu. Bílý dům dal Pentagonu rozkaz, aby se americké jednotky ve Spolkové republice Německo stáhly padesát kilometrů od československých hranic.


00:00

Rakousko uzavřelo hranice s Československem a Maďarskem.


00:00

Na zasedání předsednictva ÚV KSČ se dostavili prezident Ludvík Svoboda a ministr vnitra Josef Pavel.

Ludvík Svoboda
politik

Ludvík Svoboda

* 25. 11. 1895

† 20. 9. 1979


Josef Pavel
politik

Josef Pavel

* 18. 9. 1908

† 9. 4. 197300:00

Na Hlavní správě StB byla vyhlášena úplná pohotovost.


00:00

Ve 20 hodin washingtonského času sdělil sovětský velvyslanec Anatolij Fjodorovič Dobrynin americkému prezidentovi Lyndonu Johnsonovi, že do Československa vstoupila vojska pěti armád, a že se tak stalo na žádost státních představitelů.

Prezident Johnson velvyslanci sdělil, že se musí poradit s vládou a teprve poté vydá stanovisko.

* 16. 11. 1919

† 6. 4. 2010


* 27. 8. 1908

† 22. 1. 197300:00

Okolo půlnoci se na radarech československé protivzdušné obrany a civilního řízení letového provozu objevily desítky cizích letadel. Nejsilnější svazy letěly od severovýchodu přes Náchod. Mezinárodní letovou cestou R 11 mířily ku Praze.

Záběry archivu ČT24

Záběry archivu ČT24


23:40

Premiér Oldřich Černík se vrátil na schůzi předsednictva ÚV KSČ se slovy: „Sovětská vojska, spolu s armádami čtyř států Varšavské smlouvy, překročila o třiadvacáté hodině naše hranice. Právě mi to volal Hošek z ministerstva vnitra a potvrdil to i Dzúr.“

» Složení PÚV KSČ

* 21. 10. 1921

† 19. 10. 199423:35

Sovětská armáda začala obsazovat Košice.


23:30

Do budovy Čs. rozhlasu přišel bývalý ústřední ředitel Miloš Marko, spolu s Milošem Vacíkem z Národní fronty a náměstkem ústředního ředitele pro zahraniční styky Karlem Hrabalem. Vydal pokyn na základě „žádosti Alexandera Dubčeka“ odvysílat předloženou důležitou zprávu o „internacionální pomoci“.

Zprávu se nepodařilo odvysílat, noční směna čekala na výsledky jednání předsednictva ÚV KSČ.

» Hoffmanovi muži

Miloš Marko
politik

Miloš Marko

* 4. 3. 1922

† 22. 1. 200823:30

Velvyslanec SSSR Stěpan Vasiljevič Červoněnko, v doprovodu plukovníka KGB Piotra Kambulova (bývalý styčný důstojník u čs. jednotek v SSSR za 2. světové války), přišel za prezidentem Svobodou a oznámil mu, že vojska pěti zemí překročila hranice Československa. Prý se to stalo na žádost stranických a státních představitelů.

Svoboda odpověděl, že o žádné takové žádosti neví.

* 3. 9. 1915

† 11. 7. 2003


Ludvík Svoboda
politik

Ludvík Svoboda

* 25. 11. 1895

† 20. 9. 197923:30

Ministr Martin Dzúr dorazil na generální štáb a seznámil představitele vojenské rady Ministerstva národní obrany s rozhodnutím neklást okupačním vojskům odpor a nebránit republiku silou. Velení Československé lidové armády bylo v té době již pod kontrolou sovětského generála Alexandra Michajloviče Jamščikova.

Martin Dzúr
politik

Martin Dzúr

* 12. 7. 1919

† 15. 1. 198523:00

Vojska pěti států Varšavské smlouvy (Sovětského svazu, Polska, Maďarska, Bulharska a Německé demokratické republiky) zahájila tzv. Operaci Dunaj – okupaci Československa.

» Operace Dunaj