Tvůrci pořadu

Cyklus je vyroben ve spolupráci s Českou agenturou na podporu obchodu/CzechTrade.