V tomto nezvykle pojatém díle nebudeme pátrat po stopách žádného Čecha, ale „české stopy“ tu tentokrát zanechá česká výprava sama.