S Jiřím Bartoškou a Miroslavem Donutilem za šamanem, elitními lukostřelci a receptem kočovníků na výrobu vodky z mléka

Západní Mongolsko je snad nejbarvitějším regionem celé země. Krajina se tu od rozlehlých pastvin na jihu přelévá v polopoušť a pak šplhá až k nejvyšším vrcholkům Altaje trvale pokrytým sněhem. Altaj je téměř dva tisíce kilometrů dlouhý pás pohoří sahajícího od Sibiře až po poušť Gobi. Jeho geologická struktura je i vzhledem k rozloze velmi složitá a láká i české geology, kteří nám ukáží stopy prvohorních živočichů a také to, že nad moderními metodami výzkumu stále vítězí rýžování. V údolích můžeme spatřit velbloudy, o kousek výš žijí medvědi a vlci. Vedle Mongolů oblast obývá především početná skupina Kazachů, kteří hovoří vlastním jazykem a vyznávají islám. Najdeme tu stará pohanská obětiště, buddhistické chrámy i mešity. O kazašských lovcích, kteří dodnes při lovu používají cvičené orly, se ve svém cestopise zmínil už Marco Polo.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2013
 P ST HD
ŽánrDokument