S Jiřím Bartoškou a Miroslavem Donutilem krajem Jakuba Demla za zatopenými mlýny, hořícími čarodějnicemi a do nejslavnějšího filmového pivovaru (2012). Režie D. Svátek

Podhorácko je poměrně málo navštěvovaný kraj, který se rozprostírá na pomezí Vysočiny a jižní Moravy. Přesto zde najdeme řadu unikátních lokalit evropského významu. Především centrum tohoto kraje, malebné město Třebíč, v němž na nás čeká románsko-gotická bazilika a jedinečně zachovalé židovské město, svým významem daleko přesahuje hranice republiky. Z přírodního hlediska má podobný věhlas Mohelenská hadcová step na dohled dukovanské elektrárny, která je označována za největší evropské muzeum mravenců pod širým nebem. Na Podhorácku se nachází i řada míst, která budou blízká jen a jen českému srdci, jako je pivovar v Dalešicích, který zvěčnil na plátně Jiří Menzel díky filmu Postřižiny, či vesnice Tasov, rodiště básníka a buřiče Jakuba Demla, jehož život a literární odkaz nepřestává fascinovat další a další generace.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2012
 ST AD HD
ŽánrDokument