S Jiřím Bartoškou a Miroslavem Donutilem do súdánského trojměstí uprostřed pouště na koptskou bohoslužbu, núbijské zápasy a největší dobytčí trh v Africe (2012). Režie R. Síbrt

V roce 1821 založili Egypťané na soutoku Modrého a Bílého Nilu vojenský tábor, z kterého se za pouhých 13 let stalo hlavní súdánské město. Úrodný soutok dal posléze vzniknout hned dalším dvěma městům – Umdurmánu a Severnímu Chartúmu, kterému se arabsky říká Bahrí – Severní. Mosty postavené v posledních desetiletích spojily tři původně nezávislé osady v jeden celek, na němž dnes s odhadem žije až sedm milionů obyvatel. Súdán sice stále patří mezi nejchudší země na světě, ale poměrně nedávno objevená ropná naleziště mu dávají slušné vyhlídky do budoucnosti. Jen kdyby zemi nesužovaly neustále se vracející etnické i náboženské nepokoje. V hlavním městě je však na jeho velikost až překvapivě poklidná atmosféra. Navštívíme zde náboženské obřady křesťanských koptů a súfitů, kteří představují mystickou odnož islámu, zúčastníme se zápasů, jejichž kořeny sahají až ke starověkým núbijským bojovníkům a zavítáme i na výuku v prestižní chlapecké škole.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2012
 ST HD
ŽánrDokument