S Jiřím Bartoškou a Miroslavem Donutilem do kolébky římských císařů, na oslavu „opožděných“ Vánoc a za kulinářskými specialitami starého mocnářství (2010). Režie J. Studnička a M. Kopp

Severosrbská autonomní oblast Vojvodina byla jako nejúrodnější část země od dávných dob příslovečným jablkem sváru. Značný význam jí přikládali již Římané, kteří zde založili slavné město Sirmium (dnes Sremska Mitrovica), které se stalo rodištěm hned desítky římských císařů. S příchodem Slovanů se začíná vařit mnohonárodnostní guláš, který okořenila i nadvláda Osmanské říše. Islámské obyvatelstvo ale bylo odsunuto a jeho místo postupně zaplňovali kolonisté ze všech koutů habsburské monarchie, včetně Čech. A právě do života české (ale i slovenské menšiny) nahlédneme v době pravoslavných Vánoc, které díky posunu v juliánském kalendáři připadají v současné době až na náš tříkrálový svátek.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2010
 ST HD
ŽánrDokument