S Jiřím Bartoškou a Miroslavem Donutilem za legendou o zlatém rounu, jinotajnými tancemi, výrobou svanských čepic a (ne)dodržováním krevní msty

Svanetie je oblast rozkládající se vysoko v horách Kavkazu. Jde o nejodlehlejší, ale také prý nejkrásnější a podle mnohých nejsvéráznější provincií Gruzie. Není divu. Horské štíty tamní obyvatele po staletí chránily před tureckými, mongolskými, perskými či ruskými dobyvateli, ale také je izolovaly od okolního světa. Z horských vesniček vede do hlavního města Mestie jediná silnice a když na Kavkaze trochu zasněží, zprovozní se často až s jarním táním. Prezident Michail Saakašvili se však v roce 2010 rozhodl, že ze Svanetie vytvoří turistický zázrak – horské středisko podle alpských vzorů. První vlaštovkou je lyžařský areál Hatsvali – Zuruldi, staví se hotely i další infrastruktura. Do odlehlé Svanetie tak rychle proniká moderní svět.

Uprchlíkem ve své zemi - Svanetie

Uprchlíkem ve své zemi - Svanetie

Svanetie se po staletí ukrývala mezi hřebeny Velkého Kavkazu, v bezpečí před mnoha válkami, které zuřily dole v údolí. Bohužel tyto války nejsou jen vzpomínkou ze středověku, velký konflikt se rozhořel také teprve nedávno, na začátku devadesátých let. Gruzínský region Abcházie za vzdatné podpory Ruska bojoval o nezávislost a ze svého území vyhnal statisíce Gruzínců, kteří tak přišli o domov a všechen majetek.

Cesta do Svanetie začíná ve městě Zugdidi ležícího těsně u abcházské hranice. Zde se většina uprchlíků usadila – v naději, že se jednou vrátí zpět domů. V oblasti se tak ve velmi krátké době znásobil počet obyvatel a mnoho z nich se ve velké bídě snažilo přežít novou obtížnou životní situaci.

Už několik let v Zugdidi a okolí působí česká nezisková organizace Člověk v tísni a nabízí místním účast v několika projektech. Navštívili jsme paní Zoju Korbavu, která si díky finanční podpoře přidělované Člověkem v tísni začínajícím podnikatelům mohla pořídit krávu a začít prodávat sýr.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2011
 P ST HD
ŽánrDokument