Veřejný ochránce práv šetří případ zákonné ochrany ohrožené památky (2007). Režie M. Rychlíková

Památkový zákon ukládá vlastníkům jednoznačné povinnosti v péči o každou památku. Společným cílem je snaha o její zachování, o kvalitní údržbu a ochranu před jakýmkoliv poškozením či zničením. V případě barokní sochy, která hraje v našem příběhu hlavní roli, šlo pouze o její přemístění. Přesto se však nakonec z vlastníka sochy stala stěžovatelka, která se musela ve svém sporu s památkovou péčí obrátit na veřejného ochránce práv.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2007
 ST 4:3