O putování po stopách hlubokých tradic a prastaré víry (2005). Režie J. Šindar

První část putování po poutních místech vás zavede do Vítochova a na Sázavu a také do hodně vzdálené minulosti. Vždyť postavy, ke kterým se tradice těchto lokalit váže, žily na samém úsvitu našich dějin. Do míst, která svým působením poznamenali, zve Ladislav Lakomý s Josefem Somrem. Podle staré pověsti stál za založením kostelíka v dnešním Vítochově nedaleko Bystřice nad Pernštejnem, jednoho z nejstarších na Moravě, sám velkomoravský biskup Metoděj. Na své cestě do Čech uložil stavbu místnímu šlechtici – stavba měla být vyjádřením opravdovosti jeho konverze ke křesťanství.Vliv soluňských bratří Konstantina a Metoděje vyvolal rozmach slovanského písemnictví a liturgie i za hranicemi Moravy, v Čechách. Centrem slovanské bohoslužby se tu stal klášter na Sázavě – druhé místo, na které úvodní díl cyklu Poutní místa zavede. Nějakých 150 let po době působení biskupa Metoděje se tu usadil benediktinský mnich – poustevník Prokop. Kosmova kronika vypráví, jak byl později, v roce 1032, ustanoven opatem nově založeného kláštera při kostele Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Klášter se zanedlouho stal nesmírně významným centrem vzdělanosti a kultury.

Stopáž18 minut
Rok výroby 2005
 ST AD
ŽánrDokument