Zduchovnělé herectví Miroslava Gabriela Částka (2010). Připravili J. Prokš a P. Lokaj

Herec Miroslav Gabriel Částek se už přes čtyřicet let věnuje monodramatu. Objíždí republiku s pořady, jejichž je režisérem, dramaturgem, autorem a hercem v jedné osobě. Již řadu let mají jeho vystoupení jistý duchovní přesah. Impulsem k tomu, aby šel k divadlu, byly jeho pravidelné návštěvy kostela v dětství a mládí na brněnském předměstí. Tamní kněz při kázání vypravoval na motivy evangelia nejrůznější příběhy. To se Miroslavovi líbilo a chtěl být jako on. Po absolvování JAMU navázal v šedesátých letech na dílo herce a režiséra Rudolfa Waltera a rozhodl se divadlo jednoho herce zdokonalovat. Zatímco profesor Walter kladl důraz na literární kvalitu pečlivě vybraného textu a jeho přednesu, Částek hledá dramatický a divadelní náboj textů, které leckdy podává formou dialogu.

Stopáž22 minut
Rok výroby 2010
 ST