Cílem mezinárodní organizace Wycliffe Bible Translators, jejímiž členy jsou i Češi, je překládat „knihu knih“ do jazyků, do kterých ještě přeložena nebyla (2009). Připravili J. Prokš a P. Lokaj

Bible, kterou většina křesťanů vnímá jako Boží Slovo se skutečně velkými počátečními písmeny, je přeložena jen do části z údajně 6912 jazyků, které jsou na světě známy. S překladem do asi 1900 jazyků pracuje organizace Wycliffe Bible Translators. Cílem WBT je překládat Bibli do jazyků, v nichž ještě překlady neexistují, a také ji do patřičných oblastí distribuovat a učit tamní lidi číst i vyučovat atd. Proces vzniku takového překladu se na první pohled může zdát až romantický – školení v Anglii, pobyt v neznámých zemích, kde se člověk seznamuje s kulturou, jazykem a zvyklostmi leckdy neprobádaných kmenů či etnik. Těm, kteří se touto prací zabývají, jde o věčný život těch, jimž Slovo přinášejí. Ale často jde o život i samotným členům týmů WBT. Svědectví o tom přináší Daniel Kaczmarczyk, ředitel WBT v ČR, a Richard a Milena Youngovi, britsko-český pár, který má za sebou zkušenosti z různých oblastí Afriky.

Stopáž22 minut
Rok výroby 2008
 ST