Řád, který ve Městě Albrechticích přežil navzdory všem. Dokument o ženách, které víře obětovaly svůj život (2005). Režie Š. Pavlicová

Ve dvou charitních domovech v ČR žije 120 milosrdných sester sv. Karla Boromejského, z nich asi 20, žijících v Albrechticích, je starších 90 let. Během pěti až deseti let se jejich počet sníží na polovinu. Dříve sestry sloužily ve světě, dnes asi třetina mladších sester slouží u lůžek sester dožívajících. Tato situace je odpovědí na jednu z potřeb dnešní doby. Je svědectvím o hodnotě člověka do posledního okamžiku jeho života, o úctě k člověku bez ohledu na to, zda je ekonomicky produktivní nebo ne, o vzájemném obdarovávání se mládí a stáří.

Stopáž19 minut
Rok výroby 2005
 ST 4:3