Štěpán, Mariana a Matouš: tři děti „z fary“ (2017). Režie V. Kvaková

Život ve farářské evangelické rodině má svá specifika. Faru a domov v jednom sdílí farář často nejen se členy rodiny, ale i s farníky. Stěhování, všudypřítomný Bůh, neděle v kostele, zpívání u jídla i předem daný program o Vánocích a dalších svátcích. A snad to nejtíživější: očekávání. Skrytě přítomný tlak na to, jak by se farářské děti měly chovat, v co by měly věřit a s kým by se měly stýkat. Každé dítě je jiné a každé se se svým farářským původem vyrovnává po svém. Tři farářské rodiny, tři děti, tři životní cesty. Matouš, Mariana i Štěpán museli během svého dospívání řešit otázky víry i vztahu k rodičům. Vědec, studentka religionistiky a konstruktér – sportovec našli odpovědi – ať už v církvi či mimo ni. Sonda do jejich života otevírá důležité téma farářských rodin.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 ST AD HD