Učitel, umělecký kovář, kastelán. Tři muži, jejichž zdánlivě zcela odlišné životy spojil stejný nápad. Vzkřísit pomalu umírající odkaz muže, který se nebál pro svoje myšlenky a víru položit život (2015). Režie M. Rozbrojová

Vytvořit expozici českého reformátora a kazatele Jana Husa v jeho rodném domě v Husinci, která o něm bude vypovídat co nejpravdivěji, byl jeden z hlavních úkolů místního občanského sdružení v čele s učitelem Milanem Zíkou. Nakonec se rekonstrukce domu a vytvoření nové výstavy ujala samotná Církev československá husitská. Milan Zíka nyní doufá, že se občanskému sdružení podaří vydat knihu některých Husových spisů, která by jeho dílo přiblížila dnešnímu člověku.

Petr Brožek se před několika lety rozhodl uspořádat pěší pouť z hradu Krakovce do Kostnice, tedy po stejné trase, kterou šel před šesti sty lety i mistr Jan Hus. Tehdy tento umělecký kovář ani nedoufal, že se z pouti stane tradice. Až do městečka na břehu Bodamského jezera poutníci nikdy nedorazili, poprvé se to celé skupině povedlo až letos. Na dalekou cestu se vydal i přesto, že se mu těsně před jejím začátkem narodila dcera a opustit rodinu na celý měsíc bylo o to těžší.

Dělat kastelána na hradě, který je tak úzce spjatý s Janem Husem, a nebýt jeho učením ovlivněn, to si asi nelze ani představit. Hrad nebo spíš hradozámek byl postaven ve stejné době, kdy do dějin vstoupil i Hus. Na svou dobu velmi pokroková stavba přinesla do české architektury reformaci, stejně jako ji Hus vnesl do náboženského života. A stejně jako byl Hus cíleně během protireformace zapomínán, i hrad po požáru chátral a nikdo jej už nikdy neopravil. Kastelán Jiří Sobek převzal Krakovec už v rozvalinách, přesto se od začátku snaží místu navrátit alespoň něco z jeho původní podoby. Po dlouhých letech a sporech se mu podařilo prosadit novou střechu, která stavbu může zachránit pro příští generace.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2015
 ST AD HD