Na hranici světa víry a nevíry. Režie P. Jurda

Dokument nabízí portrét duchovního klimatu severních Čech, které tu symbolizují i chátrající kostely. Díky snaze nadšenců jsou dnes mnohé z nich v řadě obcí pracně obnovovány. Josef Hurt, římskokatolický farář v městečku Kryry, nás za takovými lidmi zavede do tří kostelů své farnosti. Misie je podle něho v severních Čechách v mnohém náročnější než misie v Africe nebo Jižní Americe. Tam jsou lidé svým způsobem duchovně založení, kdežto u nás mají pocit, že křesťanství ztratilo svoji duchovní hodnotu. Josef Hurt se ale nevzdává. Neúnavně buduje živé vztahy s lidmi kolem sebe a hledá nové způsoby křesťanské duchovní práce.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2013
 P ST