Po stopách odkazu J. A. Komenského v českém školství (2012). Režie V. Karas

Vzdělávání je nikdy nekončící proces předávání znalostí jednou osobou osobě druhé. Může k němu něco přidat náboženství, zvláště pak hodnoty, které s sebou nese? Nebo by školství mělo být ponecháno napospas racionální vědě? K čemu by vlastně mohly být budoucímu úspěchu dětí užitečné pojmy jako etika, mravnost, morální hodnoty?

Dokument z cyklu Cesty víry se vydává do českých škol hledat odkaz Jana Ámose Komenského (1592–1670), geniálního českého pedagoga ze 17. století, který jako první zformuloval základy moderní pedagogiky. Jako první přišel například s nápadem na přestávku při vyučování, nesouhlasil s tehdy oblíbeným fyzickým trestáním špatných žáků a prosazoval výchovu dětí k mravnosti a zbožnosti jako neoddělitelnou součást uceleného vzdělání.

Pořad se zajímá, jak se v dnešních školních osnovách pracuje s pojmy jako mravnost a etika, samostatnost a aktivita, o kterých Komenský hovořil. Postupně navštívíme základní a střední školu abychom zjistili, jak se dnešní školství s dílem J. A. Komenského vypořádalo. Následně provedeme exkurz do vysokoškolského prostředí, kde už je naopak na samotných studentech, jak se k otázkám spojeným s morálkou a etikou postaví. Celé téma propojují úvahy psychologa Vladimíra Smékala, který se zamýšlí nad potřebami lidské osobnosti v kontextu procesu vzdělávání.

Stopáž25 minut
Rok výroby 2012
 ST HD