Dokument o přínosu francouzského kněze křesťansky orientované mediální produkci v České republice (2007). Připravili O. Selucký a P. Chovanec

Působení kněze Noëla Choux v oblasti křesťanských medií a vzdělávání mediálních pracovníků začalo jeho příchodem do ČR v r. 1991. Šest let zůstal a působil přímo v ČR, všechna následující léta až dodnes významně pomáhá ke vzniku nových filmů s křesťanskou tematikou v naší zemi jako delegovaný producent francouzského křesťanského vysílání CFRT. Z dlouhé řady animovaných filmů jmenujme nejznámější: Karafiátovy Broučky. Významný je také jeho přínos v oblasti dokumentárního filmu a vzdělávání mladých animátorů. Dokumentární portrét ukáže kromě toho i jiné rozměry a aktivity P. Noëla Choux – např. jeho mediální působení ve francouzských zámořských teritoriích.

Stopáž22 minut
Rok výroby 2007
 ST