Svatořečení Anežky České a s ním spojená pouť tisíců katolíků do „nepřátelského Vatikánu“ jako začátek destrukce totalitního režimu v komunistickém Československu. Režie M. Petřík

Když 12. listopadu 1989 papež Jan Pavel II. svatořečil Anežku Přemyslovnu, nikdo netušil, že tím zároveň předznamenává příchod svobody do komunistického Československa. Slabost režimu se dala zatím jen tušit – třeba i v tom, že komunisté povolili tisícům katolíků vycestovat na obřad do Říma. Až vývoj následujících dní ukázal, že prastaré proroctví, že v Čechách nastane mír a pokoj i blahobyt, až dojde ke kanonizaci Anežky, dostává překvapivě hmatatelné obrysy…

Stopáž26 minut
Rok výroby 2019
 P ST AD HD