Manželé Pavel a Radka Světlíkovi a křesťanská ekologická organizace A Rocha. Režie A. Lederer

Kazatel Církve bratrské, ochranář a ornitolog Pavel Světlík je ředitelem křesťanské organizace A Rocha. V současné době jsou pobočky této organizace orientující se na vědecký výzkum, praktickou ochranu přírody a environmentální vzdělávání, rozesety po celém světě. Česká A Rocha vznikla na konci devadesátých let minulého století na základě iniciativy Pavla Světlíka. Jejím cílem je na základě svědectví Bible sdílet s druhými přesvědčení o společné odpovědnosti za Boží stvoření. Ukazovat na krásu, bohatství a cenu přírodního prostředí. Režisér Alan Lederer se ve svém dokumentu zaměřil zejména na život Pavla Světlíka a jeho ženy Radky a jejich práci s dětmi a mládeží. V bezprostřední blízkosti ekologického centra Krupárna vznikla ekostanoviště s názornými praktickými ukázkami života v přírodě – opuková zídka pro ještěrky, hmyzí hotel, ježčí pelíšky, budky pro netopýry apod. Se staršími dětmi provádí Pavel Světlík a další zkušení ornitologové odchyty a kroužkování ptáků a terénní výzkum. Umožňuje dětem doteky s krásou světa, který byl svěřen do jejich rukou.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2015
 ST AD HD