Cesta patera J. Konečného prostřednictvím hudby k Bohu. Režie P. Ruttner

Pátera Jaroslava Konečného, jehož cesta k víře byla dlouhá a dobrodružná, můžete potkat ve Vlašimi a okolí, kde je vikářem. Při mších, při práci s farníky, během návštěv u nemocných, ve školách při výuce náboženství, při výuce hry na varhany, výuce dětí na kravské rohy… Mnozí ho ale znají z koncertů souboru „Musica da chiesa“ tvořeného jím – katolickým knězem a evangelíkem Tomášem Najbrtem. Tito dva spolu nejen hrají na historické nástroje a zpívají, ale umožňují také proniknout do tajemství hudby a vztahu s Bohem.

Stopáž22 minut
Rok výroby 2010
 P ST