Vzpomínka na královéhradeckého arcibiskupa, který patřil mezi poslední velké osobnosti boje katolické církve s komunistickým režimem (2005). Režie J. Strach

Dokument představuje Mons. Karla Otčenáška jako osobnost, která se stala živým svědkem našeho politického vývoje posledních let. Jeho cesta životem byla velice dobrodružná – jeden z nejmladších biskupů v církvi, tajně vysvěcen, poté internován a vězněn, dělník v mlékárně v Dobrušce, účastník koncilové obrody církve, kněz na venkovské faře. Teprve v závěru života se ujímá osiřelé vlastní diecéze. V roce 1995 mu prezident republiky Václav Havel propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. Při odchodu z aktivní služby dostal od papeže titul „arcibiskup“; Jan Pavel II. byl jeho osobním přítelem. I v letech odpočinku byl arcibiskup Otčenášek pastoračně činný v diecézi, ve sportovní organizaci Orel, v Konfederaci politických vězňů a v dalších institucích. V posledních zhruba dvou letech bylo jeho veřejné působení omezeno zdravotním stavem a žil v biskupské rezidenci v péči Schönstattských sester Mariiných. Mons. Karel Otčenášek zůstává všeobecně uznávanou autoritou.

Stopáž15 minut
Rok výroby 2005
 ST 4:3
ŽánrDokument