Málokteré dítko jde k lékaři na prohlídku nebo při nemoci beze strachu. Je to strach z neznámého, který nás přepadá když nevíme, co se s námi bude dít. I banální vyšetření či návštěva zubního lékaře může tak být pro děti vrcholně stressující zážitek. Zábavně vzdělávací cyklus  S Hurvínkem za lékařem aneb to by se ti stát nemělo nabízí předškolákům a mladším školákům hravou formou cenné informace o nemocech, které je mohou potkat, o tom, proč a jak provádějí lékaři běžná vyšetření či léčebné postupy, ale také o prevenci - o možnostech, jak se dá některým chorobám a úrazům předcházet.
 

V každém díle se malí diváci dozvídají mnoho zajímavého z lékařského prostředí prostřednictvím svých vrstevníků a hlavně Hurvínka - ten i při vší dobré vůli přichází s radami, které vyvolávají spíš úsměv. Odborníkem ochotným odpovědět na každou zvídavou otázku malých pacientů "proč" a "jak" atd.. je Doc.MUDr. Tomáš Trč, CSc. a další lékaři z různých medicínských oborů. Všechny díly se odehrávají v reálném prostředí.


Tvůrci tohoto u nás ojedinělého cyklu vycházejí z přesvědčení, že i s dětmi je třeba jednat jako se svéprávnými bytostmi, které mají právo na srozumitelné informace o sobě, o svém těle, o tom, co a proč se s nimi ve zdravotnickém zařízení děje. Informovanost pacientů - to je trend moderní medicíny, který vyplývá ze zkušenosti, že poučený pacient, kterého lékař repsketuje nikoliv jakou pouhý objekt léčebných postupů, ale jako bytost s vlastnimi pocity a rozumem, při léčbě lépe spolupracuje a aktivněji se na léčení podílí.