Uloženo v depozitu


Aldrovanda vesiculosa - aldrovandka měchýřkatá

27. 12. 2012

Jmenuje se aldrovandka měchýřkatá a je uložena v botanickém depozitáři pod inventárním číslem 354. Rostla vzácně na mokřadech a sbíral ji zřejmě profesor H. Lausen z Olomouce, který byl v kontaktu s Přírodovědeckou společností v Moravské Ostravě. Aldrovandku měchýřkatou už nikde v mokřadech nenajdete. Jedná se o vyhynulou rostlinu. Ostravské muzeum je jediné v republice, které ji má ve svém herbáři.

Ostravské muzeum

videoAldrovanda vesiculosa - aldrovandka měchýřkatá
...
video video

Aldrovanda vesiculosa - aldrovandka měchýřkatá

Přejít na obsah dílu


Betlém Josefa Partsche

15. 12. 2012

V Andělské hoře se roku 1813 narodil Josef Partsch. Syn drobného dělníka už od mládí projevoval sklony k řezbářství, když si sám pro radost vyřezával nejrůznější figurky. Jeho rodiče však neměli dost peněz, aby ho mohli dát do učení k sochaři Kutzerovi z Horního Údolí, a tak zůstal bez sochařského vzdělání…

Muzeum v Bruntále - Betlém Josefa Partsche (1813 - 1886)

videoBetlém Josefa Partsche
...
video video

Betlém Josefa Partsche

Přejít na obsah dílu


K vidění v Ostravském muzeu

1. 12. 2012

Ručně malovaná kávová souprava z bílého porcelánu byla vyrobena v porcelánce ve Staré Roli. Ručně ji ozdobil malíř Ferdiš Duša ve své malířské dílně ve Velkých Kunčicích, dnešních Kunčicích pod Ondřejníkem. Duša byl významným malířem, grafikem a ilustrátorem, jehož životním tématem byli lidé na venkově, v horách, které maloval při těžké práci.

videoK vidění v Ostravském muzeu
...
video video

K vidění v Ostravském muzeu

Přejít na obsah dílu


Ostravská sbírka zkamenělin

17. 11. 2012

Ostravské muzeum má velkou sbírku zkamenělin. A to díky horníkům.
Většinu rozsáhlé sbírky dal dohromady ing. Šusta, tehdejší vrchní geolog
Ostravsko-karvinského revíru. Některé druhy zkamenělin jsou po něm pojmenovány, např. ostorepec se jmenuje delirius šustai. Za každý dobrý kus dával ing. Šusta nálezci na pivo. Horníky nabádal, aby v dole dávali pozor. A ti sbírali zkameněliny rádi. Nejen kvůli tomu pivu.

videoOstravská sbírka zkamenělin
...
video video

Ostravská sbírka zkamenělin

Přejít na obsah dílu


Iusticia ve sbírce Ostravského muzea

3. 11. 2012

Je to jeden ze dvou předmětů ve sbírkách Ostravského muzea, o kterém je stoprocentně známo, že patřil k původnímu vybavení Staré radnice - tedy budovy, kde dnes muzeum sídlí. Obraz visíval v prvním mezaninu, kudy se kráčelo do městské soudní síně. Měl být zárukou nestrannosti a spravedlnosti městského soudu, který v té době v budově sídlil. Iusticii namaloval František Kašpar Trman, několikanásobný purkmistr Ostravy.

videoIusticia ve sbírce Ostravského muzea
...
video video

Iusticia ve sbírce Ostravského muzea

Přejít na obsah dílu


Holba - dóza na tabák

20. 10. 2012

Byl to svatební dar, který věnoval opat Romuald Weltin z benediktinského kláštera Ochsenhausen v Horním Švábsku Josefu Jiřímu, hraběti z Manderscheidt - Blankenheimu, a jeho manželce Charlotě, hraběnce Fuggerové. Tak je to totiž vyryto na plášti nízké dózy na tabák, jinak též holby.
Fuggerové byli významným šlechtickým rodem podporovaným samotnými Habsburky, měli významné postavení v peněžnictví, ovšem v 17. a 18. století o své bohatství přišli.

Holba ze zlata a slonoviny je k vidění v Zámku Hradec nad Moravicí.

videoHolba - dóza na tabák
...
video video

Holba - dóza na tabák

Přejít na obsah dílu


Desková malba Posmívání Kristu

6. 10. 2012

Desková malba Posmívání Kristu, jejíž autor pochází z okruhu lovaňského malíře A. Boutse, představuje v obrazových sbírkách hradů a zámků jeden z ojedinělých příkladů vlámské malby 16. století. Námětem je scéna inspirovaná posledními chvílemi Kristova života, kdy byl nejprve předveden před velekněze Kaifáše, kde ho židovští posměvači bili, plivali mu do obličeje a vysmívali se mu.

videoDesková malba Posmívání Kristu
...
video video

Desková malba Posmívání Kristu

Přejít na obsah dílu


Portrét Mechtildy Lichnowské

22. 9. 2012

Kněžna Mechtilda Lichnowská, majitelka posledního zámku v Hradci nad Moravicí, byla osvícená dáma, která chodila v kalhotách, kouřila doutníky a pěstovala čilé společenské i korespondenční styky. Busta i portrét, který často putuje Evropou z výstavy na výstavu, je k vidění v Hradci nad Moravicí.

videoPortrét Mechtildy Lichnowské
...
video video

Portrét Mechtildy Lichnowské

Přejít na obsah dílu


Acetylenová hornická stacionární lampa z roku 1910

8. 9. 2012

V roce 1923 se v Ostravě konala velká průmyslová výstava, kde kromě jiného mohli návštěvníci vidět acetylenovou hornickou stacionární lampu. Používala se v dolech s nevýbušnými plyny, v místech depa důlních lokomotiv, v nástupních prostorech u těžních jam a klecí, v konírnách. Prostě na místech, kde bylo třeba stálé a intenzivní osvětlení.

videoAcetylenová hornická stacionární lampa z roku 1910
...
video video

Acetylenová hornická stacionární lampa z roku 1910

Přejít na obsah dílu


Cínové vilkumy tkalcovských tovaryšů z Bruntálu

16. 6. 2012

Vilkum je číše válcovitého tvaru, často má slavnostní charakter. Tyhle vilkumy náležely tovaryšskému bratrstvu cechu bruntálských tkalců. Některá jména na nich patří tzv. starším tovaryšům, kteří stáli v čele bratrstev sdružujících všechny tovaryše daného cechu. Vilkumy se používaly k obřadnímu přípitku na přivítanou, ať už při zahájení schůzí nebo při vítání vandrovního tovaryše ve městě…

videoUloženo v depozitu: Cínové vilkumy tkalcovských tovaryšů z Bruntálu
...
video video

Uloženo v depozitu: Cínové vilkumy tkalcovských tovaryšů z Bruntálu

Muzeum v Bruntále

Přejít na obsah dílu