Nové knihy – literatura faktu

Patrik Ouředník: Utopus to byl, kdo učinil mě ostrovem (Torst)

Knihu Patrika Ouředníka o dějinách výstředních nápadů přirovnal recenzent Ondřej Nezbeda k literárněhistorickým, odborně erudovaným studiím Umberta Eca nebo Alberta Manguela, kteří skrze jeden společenský fenomén nahlížejí proměnu lidského myšlení v běhu staletí. V případě Ouředníkově je oním fenoménem utopie coby literární žánr – od Homéra k církevním Otcům, od středověku k renesanci, od osvícenství k sociálním utopiím 19. století a k dystopiím současnosti. Kniha má název Utopus to byl, kdo učinil mě ostrovem a vychází v Torstu.