Kniha týdne

Iréne Némirovská: Francouzská suita (Paseka)

České vydání tohoto pozoruhodného francouzského románu předcházel zvláštní příběh. Jeho autorka Iréne Nemirovská, židovka původem z Ukrajiny, se mezi válkami stala úspěšnou francouzskou spisovatelkou. Po nacistické okupaci ji však její Francie odvrhla. „Bože můj, co mi to tahle země provádí?“ zapsala si do deníku. V roce 1942 ji deportovali do Osvětimi, kde zahynula. Ale víc než půl století po smrti byl v její pozůstalosti objeven románový rukopis, v němž zánik své skleslé, dobyté a poražené Francie zachytila. Příběh, který od té doby vyšel v téměř čtyřiceti zemích světa ve více než třech milionech výtisků, se jmenuje Francouzská suita a v překladu Heleny Beguivinové vydala Paseka.