Nové knihy – pro dospělé

Tom McCarthy: C (Odeon)

Kdo vnímá román jako laboratoř, v níž se svět zkoumá složitějšími metodami než jenom příběhem, ten ví, že autory snažící se posunout hranice žánru tímto směrem najde zvlášť často v dnešní Anglii. Spisovatelé jako John Banville nebo Ian McEwan budují své románové prostory z nesčetných kulturních odkazů jako labyrinty určené vyspělému a správnou cestu hledajícímu čtenáři. Nyní se k nim přiřazuje také Tom McCarthy. V důmyslně komponovaném románě nazvaném prostě „C“, zasazeném na přelom 19. a 20. století a odehrávajícím se dokonce ve fiktivních českých lázních Kloděbradech, navazuje na snahy evropských modernistů 20. století: celá ta složitá stavba chce způsobem, jaký tu dosud nebyl, vyjádřit vztah technologie a člověka. Román Toma McCarthyho C přeložila Michala Marková a vydal Odeon.