Nové knihy – pro dospělé

Milan Balabán: Cestami kulhavého Jákoba (Torst)

Významný evangelický teolog, hebraista, religionista a básník Milan Balabán patřil v minulosti k prvním signatářům Charty 77. Organizoval bytové semináře a v samizdatu vydával náboženské spisy. Psal si však také deníky a ty z let 1982-1985 nyní vycházejí knižně. Balabán se v oné době živil jako dělník, stát mu odňal souhlas k vykonávání duchovní činnosti. Jeho deníky však nejsou jenom záznamy represí a reakcí na ně. Kultivované zápisky prokládané záznamy snů, dojmy z četby i úvahami o víře prostupuje autorská vůle „deníkem myslet“: z každodennosti tvořit prostor pro sebereflexi. Balabánovu knihu Cestami kulhavého Jákoba, špičkový titul české polistopadové deníkové literatury, vydal Torst.