Na úvod

Václav Havel a jeho dílo

Spisovatel odejde, jeho dílo však žije dál a dokonce se rozrůstá. Měsíc po smrti prezidenta Václava Havla jeho knihy a dramata nadále bodují v prodejních žebříčcích: knižní rozhovor Prosím, stručně, Pižďuchové pro děti, málo známá jednoaktovka Prase i osmý svazek Havlova souborného díla z Torstu. Až se vyřeší dědické otázky, lze očekávat další tituly. Jedním z prvních má brzy být svazek Havlových teoretických úvah o divadle, který pro Nakladatelství Lidové noviny chystá editorka Anna Freimanová. Lenka Jungmannová, která přednedávnem objevně vydala Havlovy Motomorfózy, chystá jeho doplněné Antikódy. A z Knihovny Václava Havla, která má shromažďování dosud knižně nevydaných Havlových textů zejména na starost, lze časem očekávat i další novinky: dvě knihy dosud nepublikovaných esejů a menších her, první z dob disidence a druhou z prezidentského období. Dále svazek prezidentských projevů a rozhovorů. A konečně by mělo pokračovat vydávání Havlovy korespondence, z níž byly v poslední době publikovány jen dopisy, které si Havel vyměnil s Františkem Janouchem a Vilémem Prečanem.