Portrét Františka Tröstera, zakladatele moderní české scénografie.

Scénický výtvarník je člověk, jehož tvář zůstává většině diváků neznámá, a přesto má na působivosti představení lví podíl. On vytváří prostor onoho kouzelného světa divadelní hry, která ožívá na jevišti. Zakladatelským zjevem moderní české scénografie je architekt František Tröster. Začínal jako urbanista, ale jeho jméno je na divadle spjato s takovými režiséry jako Frejka, Kašlík nebo Radok. Založil scénografickou katedru na pražské DAMU a za více než 20 let svého pedagogického působení vychoval generace výtvarníků, které proslavily české divadlo ve světě.

Napište nám