Krizové situace

Požár

Víte, jak se zachovat pokud vypukne požár v domácnosti? A co dělat, když začne hořet automobil?

Prevence při ubytování v hotelu

 • Prohlédněte si recepci. Recepce je většinou místo shromáždění při evakuaci. Také by zde měli být dostupné evakuační plány objektu.
 • Podívejte se podle plánku na stěnách nebo v hotelovém pokoji, kde jsou únikové východy. Často bývají aspoň dva.
 • Zjistěte si, zda jsou výtahy v objektu evakuační. Je to na nich napsáno.
 • Neuškodí se při u ubytování podívat z okna, jestli by v případě krizové situace, bylo možné opustit budovu touto cestou.

Pokyny při výskytu ohně v domácnosti

 • Uhaste začínající oheň, je-li to ve vašich silách nebo proveďte opatření k zamezení jeho dalšího šíření.
 • Použijte hasicí přístroj.
 • Jste-li v situaci, kdy se k vám do bytu nebo pokoje dostává kouř a jeho příčinu ani rozsah požáru můžete pouze odhadovat, okamžitě volejte na tísňovou linku 150 a postupujte podle následujících rad.
 • Zakryjte si dýchací cesty látkou (dlouhým rukávem nebo šátkem, který si uvážete kolem hlavy). Textil nejlépe navlhčete vodou.
 • Pohybujte se při zemi (v podřepu nebo na všech čtyřech). U země bude nejlepší viditelnost a nejmenší hustota kouře, který stoupá vždy směrem ke stropu.
 • Jste-li v přízemí a máte možnost bezpečně opustit zakouřenou místnost oknem, využijte toho. V případě, že z pokoje můžete vyjít na balkon, udělejte to. Na čerstvém vzduchu se vám bude lépe dýchat a zároveň můžete volat o pomoc a na nebezpečí upozornit ostatní.
 • Pokud je jediný možný východ přes dveře, hřbetem ruky vyzkoušejte od spodu minimálně do výšky kliky, nejsou-li dveře a klika horké.
 • V případě, že dveře zahřáté nejsou, opatrně je na cca 15 cm otevřete (nejlépe z místa, kde jsou panty dveří), tak budete chráněni před případným kouřem, šlehajícími plameny nebo padajícími předměty. Nestane-li se nic takového, teprve pak můžete pokračovat dál do vedlejší místnosti. Tento postup opakujte u každých dveří, které máte na trase z ohroženého prostoru. Nezapomeňte varovat a pomoci opustit zakouřený prostor dalším členům domácnosti.
 • Pokud jsou dveře horké, s největší pravděpodobností je rozsah požáru ve vedlejší místnosti takový, že jej nejste vlastními silami schopni zvládnout. Dveře v tomto případě neotevírejte!
 • Zůstaňte v místnosti. Ucpěte mezeru mezi dveřmi a prahem textilem (peřina, polštáře, oblečení apod.), aby se k vám dostalo co nejméně kouře.
 • Dejte o sobě a nebezpečí vědět! Volejte z okna, tlučte do topení (vhodné je použít např. šatní ramínka, baseballovou pálku, tenisovou raketu apod.), tlučte do stěn.
 • V místnosti se snažte dostat k oknu. Ve výškových budovách do okna přivřete prostěradlo nebo jiný velký kus světlé látky (závěsy, potahy apod.). Hasiči tak už při příjezdu k budově vidí, kde jste.
 • Buďte zasahujícím hasičům nápomocni. Informujte je o ostatních přítomných obyvatelích bytu, o zvířatech apod. Dbejte všech jejich pokynů.
 • Pro nic a pro nikoho se do objektu nevracejte. Informujte hasiče, kteří to zajistí.

Pokyny při požáru automobilu

 • Zpozorujete-li kouř z motorového prostoru nebo jiné části automobilu, okamžitě odstavte vozidlo na bezpečném místě.
 • Než vystoupíte z vozidla, nezapomeňte si vzít reflexní vestu a při pohybu kolem automobilu buďte velmi obezřetní.
 • Zajistěte vystoupení všech ostatních cestujících z vozidla a osobám s horší mobilitou pomozte do bezpečí.
 • Požádejte o pomoc ostatní účastníky silničního provozu. Mohou poskytnout např. další hasicí přístroje nebo ve svém vozidle schovat cestující z hořícího vozidla.
 • Přivolejte hasiče na lince 150 a informujte je o situaci a dalších možných rizicích (pohon vozidla na LPG, převoz nebezpečných látek ve vozidle nebo že se jedná o elektromobil apod.).
 • Pustíte-li se do hašení před příjezdem hasičů, k hořícímu vozidlu přistupujte ze směru po větru.
 • Dodržujte bezpečnou vzdálenost, chraňte se před žárem.
 • Neotvírejte naplno kapotu motoru. Hoří-li v motorové části, začněte hasit zespodu od podvozku, případně zvedněte kapotu jen na pár centimetrů. Nespalte se, kapota bude mít vysokou teplotu.
 • Hoří-li uvnitř vozidla, neotvírejte více než jedny dveře tak, abyste mohli nasměrovat hadici hasicího přístroje na plameny. Každá možnost přístupu vzduchu způsobí rozšíření požáru.

Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR


Přejít na obsah dílu