Krizové situace

Dopravní nehoda

9. 4. 2018

V případě, že se stanete svědkem dopravní nehody, je třeba respektovat několik základních pravidel, abyste situaci dokázali bezpečně a správně vyřešit.

Bezpečnost především

 • Nezapomínejte na vlastní bezpečnost. Své auto zaparkujte na bezpečném místě, dle konkrétní situace. V ideálním případě projeďte kolem nehody a zaparkujte u krajnice.
 • Před vystoupením auta zapněte výstražná světla na svém autě, oblečte si reflexní vestu (reflexní vesta by měla být umístěna v autě tak, abyste na ni dosáhli z místa řidiče – vhodná místa jsou např. přihrádka ve dveřích, kapsa na sedadle, přihrádka u spolujezdce).
 • Máte-li v autě malé děti, nebo je-li nehoda na dálnici, pak zvažte, zda je bezpečné u nehody zastavit, nebo bude lepší ji „pouze“ nahlásit záchranné službě.
 • Nezapomínejte na své spolucestující – pokud Vám nebudou pomáhat, pošlete je na bezpečné místo – do stráně, na louku mimo vozovku, za svodidla apod.
 • Z auta vezměte výstražný trojúhelník, lékárničku a mobilní telefon. Výstražný trojúhelník umístěte cca 100 metrů před nehodu, ve směru příjezdu ostatních aut. Zatím neřešte zraněné v autě.

Přivolání pomoci

 • Záchrannou službu můžete volat v mezičase, kdy umísťujete výstražný trojúhelník. Zcela zásadní informací je lokalizace nehody, doporučujeme využít aplikaci Záchranka. Není třeba obvolávat všechny složky IZS ani volat na linku 112 (tato volání znamenají časovou prodlevu v poskytnutí zdravotnické pomoci raněným). Operátor na lince 155 dokáže kontaktovat jak hasiče, tak policii.
 • Jděte k havarovanému autu – zjistěte bezpečnostní situaci. Za nebezpečné považujeme viditelné plameny či černý dým z motorové části vozu. Bílý dým může znamenat unikající páru z chladiče či prach z aktivovaných airbagů. Dbejte vždy na vlastní bezpečnost.

První pomoc

 • Chodící raněné vyzvěte, aby opustili vozovku a stoupli si na bezpečné místo.
 • Zajistěte a označte havarované auto. Pokud se tak již nestalo – rozblikejte výstražná světla, vypněte motor, klíčky si vezměte k sobě, nebo je položte na kapotu auta. Nenechávejte je v zapalování.
 • Zkontrolujte stav vědomí pasažérů havarovaného auta. Pokud s vámi cestující komunikuje, máte jistotu, že dýchá. Pokud zraněný nekomunikuje, hlasitě ho oslovte.
 • Vidíte-li masivní krvácení, zastavte ho ideálně tlakem v ráně. Pokud nemáte volné ruce, uvažte tlakový obvaz.
 • Dopravní nehody jsou rizikovým mechanismem na možné poranění páteře. Se zraněnými nehýbejte, pokud to není nutné. Situace vyžadující manipulaci se zraněnými – ohrožení bezpečnosti (auto začíná hořet, řítí se na vás jiné auto, auto padá ze stráně), zraněný nereaguje a nedýchá (je třeba zahájit resuscitaci) nebo není možné zastavit masivní krvácení v pozici, ve které se nachází zraněný. V opačném případě fixujte hlavu a krční páteř zraněnému.
 • Při péči o zraněné se řiďte radami operátora tísňové linky 155.
 • Se zraněnými komunikujte a zajistěte jim tepelný komfort, můžete využít např. izofolii z lékárničky.

Jak řešit jednotlivá zranění – těžko popsat – toto je třeba vyzkoušet a naučit se v kurzu první pomoci. Zvažte kurz, kde vás tyto dovednosti naučí. Přestože v loňském roce zemřelo na českých silnicích nejméně lidí od roku 1961, pořád je šance, že dopravní nehodu potkáte, velmi vysoká.

Zdroj: MUDr. Robert Pleskot a Mgr. Dita Podhadská


Přejít na obsah dílu