Krizové situace

Aktivní útočník

Seznamte se základními principy chování při ohrožení aktivním útočníkem v uzavřeném prostoru.

Pokyny při ohrožení uvnitř budovy

 • Pokud je to bezpečné, snažte se rychle opustit ohrožený objekt.
 • Pokud není možnost bezpečného úniku, opusťte veřejné otevřené prostory, chodby, haly a úkryt vyhledejte v místnosti (v kanceláři, ve skladu apod.)
 • Místnost uzamkněte a zabarikádujte – dostupným vybavením např. nábytkem, školními lavicemi, židlemi atd.
 • Střelec může střílet skrz dveře, odstupte od nich. Najděte si místo u stěny.
 • Nestůjte u stěn, které jsou ze snadno prostřelitelných materiálů např. sádrokarton, dřevěné příčky apod.
 • Vyhledejte úkryt za masivním kusem nábytku nebo překážkou, kterou nelze prostřelit. (skříň plná šanonů, lednice)
 • Zapněte tichý režim na mobilních telefonech.
 • Vypněte rádia, televize, projekční přístroje atd. a zhasněte světla.
 • Pokud je to bezpečné, varujte ostatní telefony, mobilními telefony, internetem atd.
 • Pro pomoc volejte na linku 158 nebo 112, sdělte, kde jste a co se děje.
 • V místnosti zůstaňte potichu a zbytečně na sebe neupozorňujte.
 • Nikomu neotevírejte dveře, mohlo by se jednat o past střelce.
 • Pokud jsou k dispozici např. přízemní nebo sklepní okénka, využijte možnosti k bezpečnému útěku.
 • Při útěku nechejte své věci na místě. Sledujte zvuk střelby, abyste při útěku neběželi ke střelci. Varujte ostatní, pokud by běželi směrem ke střelci.
 • Pokud při útěku běžíte směrem k policistům, mějte zdvižené ruce, aby vás nepovažovali za útočníka.
 • Mějte dobrou znalost o objektu, kde se běžně zdržujete. Nastudujte si únikové trasy.
 • Neshromažďujte se na místech k tomu určených – na nádvoří, sportovišti, u hlavního vstupu do budovy, na otevřeném prostranství před budovou atd. – nevytvářejte větší skupiny osob poskytujících snadný cíl pro útočníka.
 • Spolupracujte a bezvýhradně poslouchejte pokyny policie, nezasahujte policistům do jejich činnosti.
 • Svůj úkryt opouštějte až na pokyn policie. Evakuaci započněte, až po stabilizaci situace policií.

Pokyny při bezprostředním ohrožení

 • Pokud není možný útěk nebo ukrytí před útočníkem, zbude poslední možnost, a to se útočníkovi bránit.
 • Je nutné vůči útočníkovi vystupovat co nejagresivněji a nejúčinněji.
 • Při útoku na střelce použijte jakékoliv předměty a případně je na něj házejte (např. židle).
 • Snažte se střelce povalit a znehybnit.
 • Pokud je vás více, rychle se domluvte a zaútočte hromadně. To zvýší naději na přežití.
 • Pomocí textilu (bunda, ubrus...) dlouhou zbraň rychle znehybněte v rukou střelce, aby nemohlo dojít k výstřelu. Snažte se střelci sebrat zbraň a dostat ji z jeho dosahu. Zbraň však neberte do rukou, abyste nebyli policií omylem považováni za útočníka.

Volání na linku 158 nebo 112

 • Sdělte, kde jste a co se děje.
 • Mluvte stručně a srozumitelně.
 • Popište přibližný počet osob v budově a počet raněných.
 • Pokud víte, sdělte počet střelců, popište pachatele.
 • Pokud víte, sdělte podrobnosti o zbraních útočníka/útočníků. Zda slyšíte výstřely, výbuchy apod.
 • Hovor ukončete až na vyzvání operačního důstojníka nebo pokud jste k tomu donuceni okolnostmi (např. blízkost pachatele, střelba, hlasy, kroky apod.)
 • Pokud nemůžete hovořit, telefon nezavěšujte (kvůli přehledu o situaci pro operačního důstojníka).

Zdroj: Aleš Vondráček a Martin Hradecký


Přejít na obsah dílu