Rozhovory

Fyzioterapeut Vlastimil Ježek: Stále mnoho Čechů na své zdraví tolik nemyslí

V pořadu zazní citát starořeckého filozofa Démokrita „Lidé žádají v modlitbách od bohů zdraví, ale nevědí, že sami v sobě mají nad ním moc.“ Souhlasíte s ním?

Ano, to je jistě pravda.

Cílem pořadu je mnohé diváky pobavit a povzbudit při zásadních rozhodnutích, které mohou vést ke změně životního stylu a k lepší kondici. Myslíte, že je to třeba?

Ano, je to velice potřebné, stále mnoho Čechů na své zdraví tolik nemyslí a prevence jím tolik neříká.

Vy jste fyzioterapeut. Říká se, že poruch s pohybovým ústrojím přibývá. Čím to je?

Je to určitě nedostatkem pohybu, vznikem špatných pohybových stereotypů a v neposlední řadě také stresem.

Jaké jsou nejčastější chyby v držení těla?

Častá je předsunutá brada směrem dopředu, dále kulatá záda v oblasti hrudní části páteře, způsobena oslabení svalů v dané oblasti. Také sem patří jednostranné přetěžování páteře např. nošením kabelky na jedné straně.

Na co se podle Vás diváci mohou těšit?

Myslím, že hlavně ukázka správného sedu v kanceláři u počítače může mnoho lidí oslovit a poučit.


Přejít na obsah dílu