Rostliny a živočichové

Výběr ze vzácných druhů rostlin a živočichů, které se podařilo natočit. Uvedeny jsou jen druhy, kterým je v seriálu věnována detailnější pozornost:

stepník moravský, prstnatec český, jestřábník sudetský, tučnice česká, vlk obecný, rys ostrovid, jelen evropský, moták lužní, puštík obecný, kalous ušatý, puštík bělavý, vlha pestrá, dudek chocholatý, volavka bílá, mihule potoční, střevle potoční, sasanka narcisokvětá, orel mořský, střevíčník pantoflíček, podstatné druhy našich obojživelníků, užovka stromová, podplamatá, obojková, zmije obecná, ještěrka zelená, obecná, kobylka sága, mravkolev, kudlanka nábožná, roháč obecný, tesařík alpský, tetřívek obecný, tetřev hlušec, zedníček skalní, moudivláček lužní, datel černý, čáp černý, všechny druhy strakapoudů, linduška horská, pisík obecný, kvakoš noční, bukač velký, datlík tříprstý, vrápenec malý, skorec vodní a mnoho dalších